Administrație Publică

Hotărârea nr.142 din 26.09.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp și teren în suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 43, nr. cad. 23709-C1 și 23709, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662

septembrie 26, 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2833 / 25.09.2023 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp și teren în suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 43, nr. cad. 23709-C1 și 23709, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 2834 / 25.09.2023;

Văzând cererea nr. 24184/21.09.2023 prin care Baraboi Raluca Florentina și Baraboi Iulian, solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp și teren în suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 43, nr. cad. 23709-C1 și 23709, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662;

Având în vedere adresa nr. 2089/19.09.2023 a Ministerului Culturii, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp și teren în suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 43, nr. cad. 23709-C1 și 23709, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662;

Conform art. 4, alin. 4 și 8, art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. b) și al. 4 lit. f) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp și teren în suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 43, nr. cad. 23709-C1 și 23709, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662, la prețul de 540.000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2023

Comments are closed.