Administrație Publică

Proiectul ordinii de zi – ședință ordinară a Consiliului local Sinaia din 17 octombrie 2023

octombrie 13, 2023

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27 iulie, din luna august și luna septembrie 2023 ;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
 • Inițiator Vlad Oprea
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, în Orașul Sinaia;
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în orașul Sinaia;

–    Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia și Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Carpați Sinaia;
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sinaia;
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice si funcțiile contractuale din administrația publică – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;

–  Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice actualizate, fază PT+DDE pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”;

–  Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT pentru lucrările de ,, Reabilitare strada Aleea Sion, oraș Sinaia, Județul Prahova;
 • Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri;

–   Inițiatori: Remus David, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Milos Calin si Marcoci C-tin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 298 mp, situat în Sinaia, str.Coștilei nr. 27, lot 2;

– Inițiatori: Remus David, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Milos Calin si Marcoci C-tin, consilieri   locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenurilor din Sinaia, str. Gheorghe Doja nr.73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr.cad. 25448, în suprafață de 235 mp, ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 14969/23.05.2022, către Panait Valerie Marian;

– Inițiatori: Remus David, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Milos Calin si Marcoci C-tin, consilieri    locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 184mp, situat în Sinaia, bd. Ferdinand nr. 3B;

– Inițiatori: Remus David, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Milos Calin si Marcoci C-tin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 223 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A;

– Inițiatori: Remus David, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Milos Calin si Marcoci C-tin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL. nr. 214/22.11.2018;

– Inițiatori: Remus David, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Milos Calin si Marcoci C-tin, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Colegiului ”Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023 – 2024;

– Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Scolii Gimnaziale ”George Enescu”, Orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023 – 2024;

– Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență si reprezentare pentru buna desfasurare a acestei activitati la nivelul Pimăriei orasului Sinaia;

– Inițiator  Vlad Oprea Primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor, aprobată în ședința CL Sinaia din data de 27 iulie 2023

–  Inițiator Vlad Oprea Primarul Orașului Sinaia

Vezi proiectul ordinii de zi în format pdf AICI

Last modified: octombrie 13, 2023

Comments are closed.