Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la Concursul organizat de Primaria orasului Sinaia în data de 16 octombrie 2023

octombrie 16, 2023

Rezultatul probei scrise la

Concursul   organizat  de  Primaria orasului Sinaia în data de 16 octombrie  2023

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. Dosar nr.24811/28.09.2023 Inspector clasa I grad  superior Serviciul Buget și Resurse Umane 98  puncte ADMIS
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 16 octombrie 2023, ora 16,00, la sediul Primariei Sinaia.

Afişat astăzi, 16 octombrie  2023 , ora 15,10  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 16, 2023

Comments are closed.