Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 04.09.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 04 septembrie  2023, orele 16,00 în şedinţa extraordinara de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 302/04.09.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședintei,  dna. Beatrice -Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, face  apelul nominal al consilierilor.   Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 11 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat :  dl. cons.Marcoci Constantin, dna.cons.Arieșan Aurora, dl. cons. Pavel Georgini, dl. Vasile Gheorghe, dna.cons.Cretu Georgiana Ioana Maria, dl.cons.Miloș Călin Stefan.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă:  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu,  secretar general al oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraș Sinaia,  dl. Daniel Dumitrache, inspector Serviciul Politici Publice,          d-na. Maria Popescu, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică și dna. Mititelu Elena, care asigură secretariatul şedinţei.

Președintele de ședință  arată că, pe ordinea de zi  este un singur punct. Intreaba daca mai sunt alte observatii

Intrucat nu mai sunt si alte propuneri, președintele de ședință supune votului proiectul ordinii de zi care se aproba în unanimitate (11 voturi ”pentru”)

In continuare, presedintele de ședință supune atenției  proiectul de hotărâre nr.130/01.09.2023 privind predarea – primirea patrimoniului, a activelor fixe si circulante precum si a pasivelor si a disponibilitatilor înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ’’Mihail Cantacuzino ”, in calitate de Predator si Școala Gimnaziala ”George Enescu” – Orasul Sinaia cu toate structurile subordonate, in calitate de Primitor, inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl Primar  mentioneaza predarea-primirea patrimoniului catre unitatile de invatamant,  a fost  și motivul pentru care  s-a convocat această ședinta de consiliu de indata.

Președintele de ședință   supune aprobării proiectul de hotarare sus menționat care se adoptă cu 11 voturi ”pentru”.

Dl. primar Vlad Oprea, precizează că, dupa predarea-primirea patrimoniului, urmează sa se faca rectificare de buget  cu necesarul pentru fiecare centru de invățamânt.

Președintele de ședință   multumește celor prezenti pentru participare și declară închise lucrarile ședinței  la ora 16,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.