Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 05.09.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 05 septembrie  2023, orele 16,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 302/04.09.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La inceputul ședintei, dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu, Secretar General Oraș Sinaia,  face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat :  dna.cons.Cretu Georgiana Ioana Maria și dl.cons.Milos Calin Stefan, fiind plecati in concediu de odihnă in străinătate, conform documentelor doveditoare transmise.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă:  Dl. Gheorghe Bădăran, Viceprimarul Orașului Sinaia, Dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu,  Secretar General al oraşului Sinaia, Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice, D-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică și Mititelu Elena, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică care asigură secretariatul şedinţei.

Președintele de ședință  David Remus, arată că, pe ordinea de zi  sunt 4 puncte. Întreabă dacă mai sunt si alte observații.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae întreabă de ce sunt urgente ultimele 3 proiecte de hotărâri și  de ce nu pot fi discutate  într – o ședință ordinară.

Dl. Cons. David Remus menționează că, proiectul de hotărâre referitor la  tarifele pentru festival trebuie aprobat, achiziționarea de servicii juridice pentru un dosar de externalizare are termen, de asemenea a  intervenit proiectul privind asocierea Consiliului local cu  Societatea Română de Cardiologie si Fundația Română a Inimii pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie si s-a profitat de sedinta de astazi ca sa fie trecute pe ordinea de zi.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  sesizează că,  materialele au fost transmise foarte târziu si nu a avut timp sa le studieze.

Întrucât nu mai sunt si alte propuneri, președintele de ședință supune votului proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 13 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”( se abțin:Dl. cons  Iosifescu Nicolae si Dna.cons. Boldenau Elena ).

În continuare, președintele de ședință supune atenției proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării a patru microbuze prin Proiectul ,,Școli accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului si reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride si alimentate cu gaz natural comprimat.

Dl.Cons. Iosifescu Nicolae  arata că,   exprimarea  ”se aproba solicitarea asigurării a patru microbuze…” din proiectul de hotârare, nu este  în regulă.

Dl. Cons. Remus David menționează  că,  este un proiect în care sunt 24  de UAT-uri si Consiliul Județean care repartizează aceste mașini, iar proiectul de hotarare este facut dupa modelul lor;  toate localitățile au folosit aceasta formulă pe care au introdus-o în proiectele  de hotărâri.

Dl. Viceprimar Bădăran Gheorghe precizează că,  de fapt este vorba despre încheierea unui acord de  parteneriat, prin care cele patru microbuze vor fi date in folosința orasului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae arată că,  votează ”pentru”, deoarece proiectul este  în interesul orașului, chiar dacă exprimarea este ambiguă.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu  15 voturi   “pentru”.

Se trece la pct. 2 –  Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie si Fundația Română a Inimii pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu 15 voturi „pentru”.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosar nr.1540/310/2023.

Președintele de ședinta  da cuvantul dnei  Radu Gabriela, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia ca să explice despre ce este vorba.

Dna Radu Gabriela,  arata că, procesul este complex si necesită cunostinte  de urbanism. SC. Internațional SA solicită constituirea un drept de servitute asupra terenului pentru o șosea  care trece pe sub telegondola.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae întreabă dacă este vorba de terenul pe care l-a cumparat SC Internațional SA., a cărei vânzare a fost făcută în mod greșit de către Consiliul local.

Dl. Cons. Remus David   precizează că, procesul are legatură cu   PUZ-ul respins de Consiliul local, iar terenul pus în discutie a fost obținut printr-un schimb, nu prin cumparare.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu 8 voturi  ”pentru” si 7 ”abțineri”(se abțin: Dl. Iosifescu Nicolae, Dna Boldeanu Elena, Dl. Marcoci Constantin, Dl. Vasile Gheorghe, Dl. Pavel Georgini, Dna. Poponete Valentina si dna. Arieșan Aurora.)

Se trece la pct.4 – Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 157/28.08.2019 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare a domeniului public în cadrul Festivalului Sinaia Forever 2023.

Presedintele de sedinta  arata că,  initiatorul a propus o majorare  a taxelor aferente acestui eveniment.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat , care se adopta cu 9 voturi ”pentru”  si 6 ”abțineri” (se abțin: Dl.cons. Iosifescu Nicolae, Dna Boldeanu Elena, Dl. Pavel Georgini, Dna.Ariesan Aurora, Dl. Marcoci Constantin și dna. Poponete Valentina).

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.