Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 15.09.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 15 septembrie  2023, orele 13,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 315/15.09.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La inceputul ședintei, dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu, Secretar General Oraș Sinaia,  face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din  cei 17 consilieri aleși.  Lipsesc motivat :  dna.cons.Aurora Arieșan, dl.cons Pavel Georgini si dna.Cons. Poponete Valentina.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia,  Dl. Gheorghe Bădăran, Viceprimarul Orașului Sinaia, Dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu,  Secretar General al Oraşului Sinaia, Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice și  D-na Mititelu Elena Marilena, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Președintele de ședință  David Remus, arată că, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este un singur punct, respectiv proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Întrucât, nu mai sunt observații, președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 14 voturi ,,pentru “.

Dl. Primar Vlad Oprea menționează că este un proiect câștigat, cu privire la dotarea cu mobilier pentru unitățile de învățământ și trebuie urgentat pentru a fi dotate spațiile din Școala George Enescu si Principesa Maria, sunt fonduri europene si noi contribuim  cu cofinanțarea noastră.

Dl. Cons. Milos Călin  sesizeaza că, in materiale nu a găsit nici un contract sau  o notă de fundamentare.

Dl.Primar  Vlad Oprea  menționează  că este un proiect vechi câștigat, pe care Consiliul Local Sinaia l-a aprobat deja, este  vorba de dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamentele unităților de învățămant, din fonduri europene; este încheiat contractul de finanțare, este vorba de banii care vin pe PNRR și cofinanțarea noastră, nu este un proiect nou, este un proiect vechi câștigat.

Dl.Cons.Miloș Călin  întreabă daca a avut loc licitația publică, pentru achizitia mobilierului unitatilor de invatamant.

Dl. Primar Vlad Oprea  precizează faptul că se face doar cu licitație publică, au venit alocările de la Minister din fondurile europene și noi trebuie să alocăm cofinanțarea noastră.

Deasemenea, dl. primar  arata că,   va mai fi o ședință de îndată cu privire la repartizarea bugetului către cele 2 școli, documente la care se lucrează.

Președintele de sedinta multumeste celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședintei de astazi la ora 13,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.