Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 20.07.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 20 iulie  2023, orele 15,00 în şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 261/19.07.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședinței, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul orașului Sinaia face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsește motivat dna. cons. Arieșan Aurora.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dna. Cristina Gheauș, consilier Cabinet primar, dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice și   d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea, lipseste motivat.

Președintele de ședință, dl. cons. Remus David,  arată că, pe ordinea de zi  sunt 4 proiecte de hotărâri.

Întreaba  dacă sunt observatii pe marginea ordinii de zi.

Intrucat nu sunt interventii, supus la vot, proiectul ordinii de zi se aproba în unanimitate (16 voturi pentru).

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi  – Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului Local al Orașului Sinaia  din lunile mai si iunie 2023.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae menționează că,  la o ședință anterioare, când s-a votat ceva cu exproprierea, au fost  10 voturi ”pentru” si 3 ”abțineri”. O  întreabă pe dna. secretar general  daca există o hotărâre de patrimoniu?

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu   menționează că, hotărârea adoptată nu era de expropriere.

Președintele de ședință intervine,  precizând că, există o procedură până se ajunge în faza de expropriere. În prima etapă s-au aprobat indicatorii tehnico-economici după care urmeaza exproprierarea, deocamdată nu s-a facut acest lucru, iar dna. secretar general arată că, exproprierea se face cu  dreaptă si prealabila despăgubire, după ce se face o expertiză a terenului respectiv.

Președintele de ședință  supune aprobării procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 22 mai 2023 si 26 iunie 2023, care sunt votate în unanimitate.

Urmeaza pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intelege ca, rectificarea s-a facut pentru un proiect care urmează sa se realizeze si banii alocati la acest capitol au fost folositi. Roaga executivul ca  din cand în cand sa prezinte stadiul proiectelor si studiilor aprobate de Consiliu Local.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, care se adoptă  cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” (se abtin : dl. cons. Marcoci Constantin și dl. cons. Pavel Georgini)

Se trece la pct.3 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării  la Planul Național de Redresare si Reziliență, pentru apelul de proiecte   „PNRR/2023/C13/MMSS/I4 – Centre de Zi de Asistenta si Recuperare pentru persoane varstnice; Componenta 13 Reforme Sociale – Investitia I4 Crearea unei retele de Centre de Zi de Asistenta si Recuperare pentru Persoane Varstnice”, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în Orașul Sinaia, Județul Prahova”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedinte de ședinta arată că,  este vorba de construire unui centru de zi de asistenta si recuperare   pentru persoanele varstnice, si  proiectul are termen de depunere mâine.

Dl. Cons. Călin Miloș  solicita lamuriri referitoare la acest proiect.

Dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia,  propune sa i se dea cuvantul dnei  Cristina Gheauș , consilier primar  care poate sa raspunda la orice întrebare referitoare la acest Centru.

Dna. Cristina Gheauș, consilier Cabinet Primar,  arată că, centrul este un centru de zi de îngrijire, de fapt  sunt mai multe servicii care se pot organiza pentru seniorii care depășesc vârsta de 65 de ani. Orașul Sinaia figurează pe lista eligibilă în acest tabel de proiect pentru că este  repertoriat in Registrul Electronic al Ministerului Muncii si Solidarității Sociale  cu nr. 1509. Acest centru de zi presupune servicii de ingrijire personală, servicii de consiliere psihologică, servicii de consiliere medicală, medicii se pot deplasa si consilia seniorii, se pot da inclusiv si servicii de urgență, este un serviciu de prevenție și ajutor  care este peste tot în lume, infiintat pentru a preveni si a da ingrijirile necesare seniorilor, inainte de a  se ajunge in stare gravă.

Dl.cons. Miloș Calin  consideră că  vor exista  contracte cu diferiți medici, psihologi, etc.

Dna Gheauș Cristina arată că,  este un intreg proces de acreditare, dupa aprobare, centrul va fi supus unui întreg  proces de acreditare care va obliga angajarea personalului medical, pentru că sunt niste norme foarte precise de angajare, de rulare, de timp. Centrul are o capacitate de 50 de persoane zilnic de îngrijire si 25 îngrijire la domiciliu.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  sesizează că, a vazut în materiale  niste sume trecute de 30.000 euro pentru consultanta.

Dna. Gheauș Cristina  îi răspunde ca sumele nu sunt pentru consultanță, sunt finantate 3 linii bugetare: construcția, execuția, dotările, iar   Ministerul Muncii finanteaza o luna de functionare a centrului dupa ce este inaugurat, ceea ce reprezinta 35.000 euro. Este vorba de operationalizare timp de o luna.

Presedintele de ședință subliniază faptul că,  nu se dau banii pentru consultanta,  este doar o pregatire a personalului, este de fapt  o implementare a proiectului.

Dna. cons. Boldeanu Elena, întreabă daca se poate realiza Centrul de zi până in anul 2026 așa cum este stipulat termenul in documentatie.

Presedintele de sedintă  arata că, dacă proiectul se câstigă, sigur se va realiza până în anul 2026.

Președintele de sedinta propune modificarea art. 10 din proiectul de hotărâre, după cum urmeazaă : ”Se mandatează Primarul Orașului Sinaia, Domnul Vlad-Gheorghe Oprea sau Viceprimarul Orașului Sinaia, Domnul Gheorghe Bădăran, în calitate de reprezentant legal al orașului Sinaia, să semneze contractul de finanțare, precum și toate actele care au legătură cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a proiectului.”

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus mentionat cu modificarea făcuta la art. 10, care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae constată  ca, din ceea ce a vazut, cifrele sunt foarte mari, este un supliment de 36.000.000 euro mai mare decat contractul intial și  intelege ca la CNI – fiindca ei sunt cei care deruleaza proiectul – se fac verificari. Roaga executivul –  si solicita sa se treaca si in procesul verbal – ca, în momentul în care se afla acest raspuns de la CNI, să se comunice si  Consiliului local.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate in forma prezentata de inițiator (16 voturi pentru).

Președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 15,15,

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.