Administrație Publică

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 31 octombrie 2023 ora 10,00 pentru ocuparea funcției de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului Medical Școlar al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia

octombrie 23, 2023

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul   organizat în data de 31 octombrie 2023 ora 10,00   pentru ocuparea   functiei de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului Medical Scolar  al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia :

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere :

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecţiei

dosarelor

motivul respingerii dosarului
1. Dosar nr.26542/17.10.2023 ADMIS
2 Dosar nr.26859/19.10.2023 ADMIS
3 Dosar nr.26927/20.10.2023 ADMIS
 

Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 31.10.2023, ora 10,00  la sediul Primariei Sinaia.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela .

Afişat astăzi,   23 OCTOMBRIE 2023, ora 18,30  la sediul Primariei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 23, 2023

Comments are closed.