Administrație Publică

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului Medical Școlar al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia din data de 31 octombrie 2023

octombrie 31, 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1 Dosar nr.26859/19.10.2023 asistent medical generalist ADMIS –  57,36 puncte
2 Dosar nr.26542/17.10.2023 asistent medical generalist ADMIS –  51,34 puncte
3 Dosar nr.26927/20.10.2023 asistent medical generalist Nu s-a prezentat pt.susținerea probei scrise
  • Candidații declarați admis vor susţine interviul în data de 01 noiembrie  2023, ora 12,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi,  31 octombrie   2023 , ora 14,00 , la sediul  și pe site-ul  Primăriei  Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 31, 2023

Comments are closed.