Administrație Publică

Anunț loc ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom în data de 02.11.2023

noiembrie 2, 2023

Joi, 02 noiembrie  2023 ora 16,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”;
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Loacal nr. 123/2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si asfaltare DC 134 – Drum Cota  1400  in oraș Sinaia, județul Prahova, aprobat pentru finantare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
  1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.11, bl. 9B, et.2, ap.9, având numar cadastral 24387-C1-U9, către dna. Bucur Diana Vasilica.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 2, 2023

Comments are closed.