Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 02.11.2023 încheiată astăzi 03.11.2023

noiembrie 6, 2023

În data de 02 noiembrie 2023, orele 16,00 a avut loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia care s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

La lucrările ședinței au participat online, toți  cei 17 consilieri locali aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 160 pentru modificarea HCL 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, adoptată cu 17 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 161 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 123 / 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 162 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.9 având numar cadastral 24387-C1-U9 către dna. Bucur Diana Vasilica, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 163 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice  de asistență și/sau de reprezentare a Orașului Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosarul nr. 21108/3/2023, adoptată cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere”.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Sinaia în ședinta extraordinară de îndata  din 02.11.2023, au fost transmise Instituției Prefectului județului Prahova și afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 6, 2023

Comments are closed.