Administrație Publică

Anunț consultare publică proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

noiembrie 14, 2023

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente  propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, proiect însoțit de Referatul de Aprobare nr. 3263/01.11.2023 şi de Raportul de specialitate nr. 3264/01.11.2023. 

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 29 decembrie 2023. El  a fost publicat în data de 14.11.2023  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de  23.11.2023, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi proiectul de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în format pdf AICI

Vezi referatul de aprobare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 AICI

Vezi raportul de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 AICI

Last modified: noiembrie 15, 2023

Comments are closed.