Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom marți 14 noiembrie 2023 ora 16:00

noiembrie 14, 2023

Marți, 14 noiembrie 2023 ora 16,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 17 octombrie și 02 noiembrie 2023 ;

– Prezintă dna. secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
 • Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – studiu de fezabilitate cu elemente DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Regenerare urbana zona Zgarburei” ;
 • Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”;
 • Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4 A din LMI), cota de 18/23 din apartamentul nr.8, et.3, Tronson Corp B, nr. Cad 24398-C1-U6, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701
 • Inițiator Vlad Oprea, primarul Orașului Sinaia
 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitaea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4 A din LMI), apartament nr.7, mansarda, Tronson Corp A, nr. Cad 24398-C1-U40, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701
 • Inițiator Vlad Oprea, primarul Orașului Sinaia
 1. Plângerea prealabila nr. 27362/25.10.2023 referitoare la Hotărîrea Consiliului Local nr. 152/17.10.2023.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 14, 2023

Comments are closed.