Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 14.11.2023 încheiată astăzi 17.11.2023

noiembrie 22, 2023

În data de 14 noiembrie 2023, orele 16,00 a avut loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia care s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La lucrările ședinței au participat online, 16 consilieri din cei 17 consilieri în funcție.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. Remus David

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au  adoptat următoarele hotărâri:

  • Hotărârea nr. 164/14.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, adoptată cu 12 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 ”abțineri”.
  • Hotărârea nr. 165/14.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice studiu de fezabilitate cu elemente DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ,,Regenerare urbană zona Zgarburei”, adoptată cu 13 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”.
  • Hotărârea nr. 166/14.11.2023 privind aprobarea participării la Programul de finanțare ,, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul ,,Programului-cheie 1:Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile europene alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și o ”abținere”.
  • Hotărârea nr. 167/14.11.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str.Alexandru Vlahuță nr. 4(4A din LMI), apartament nr.7, mansarda, Tronson Corp A, nr. cad.24398-C1-U40, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,, Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și o ”abținere”.
  • Hotărârea nr. 168/14.11.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.4(4A din LMI), cota de 18/23 din apartamentul nr.8, et.3, Tronson Corp B, nr.cad. 24398-C1-U6, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,, Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701, adoptată cu 15 voturi ”pentru” și o ”abținere”.

În ședinta din data de 14 noiembrie 2023 s-a supus dezbaterii plângerea prealabilă nr. 27362/25.10.2023, care a fost respinsă cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Sinaia în ședinta extraordinară de îndata  din 14.11.2023, au fost transmise Instituției Prefectului județului Prahova și afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 22, 2023

Comments are closed.