Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia în data de 07.12.2023 ora 14:00

decembrie 7, 2023

Joi,  07 decembrie 2023 ora 14,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 14 noiembrie 2023, 17 noiembrie 2023 și rectificarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17 octombrie 2023 ;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul ”Centru S – Loc de Bine”, Cod SMIS 127013, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării si continuării finanțării proiectului cu titlul ”NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021 – 2027 ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligentă a energiei in clădirile publice, finanțat din bugetul  Administrației Fondului pentru Mediu, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria orașului Sinaia”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1.  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local al   orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678 .

–    Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 7, 2023

Comments are closed.