Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom miercuri 13.12.2023 ora 16:00

decembrie 13, 2023

Miercuri, 13.12.2023, ora 16,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura în format electronic, prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici  faza PT+DE pentru proiectul  ”Dezvoltarea  domeniului schiabil zona Cota  1400 – Cota 2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificiala)”;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local al orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678 ;

– Inițiator  Remus David, consilier local

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local al orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678 , rectificată ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local al orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678.

–    Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 13, 2023

Comments are closed.