Administrație Publică

Minuta ședințelor extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din datele de 07.12.2023 și 13.12.2023 încheiată astăzi 14.12.2023

decembrie 19, 2023

În data de 07 decembrie  2023, orele 14,00 a avut loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orasului Sinaia care s-a desfașurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La lucrările ședintei au participat  17 consilieri din  cei 17 consilieri locali în funcție.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi   s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea nr. 171/07.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “Centru S – loc de bine”, Cod SMIS 127013, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 , adoptată cu  14 voturi ”pentru”  și 3 ”abțineri”;

– Hotărârea nr. 172/07.12.2023 privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, adoptată cu 10 voturi ”pentru”  și 7 ”abțineri”;

– Hotărârea nr. 173/07.12.2023 privind aprobarea participării la „ Programul privind creșterea capacității energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, finanțat din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, a documentației și  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria Orașului Sinaia”, adoptată cu 17 voturi ”pentru” ;

– Hotărârea nr. 174/07.12.2023 privind  neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea nr. 175/07.12.2023 pentru prelungirea perioadei de tragere prevăzută la  art.1 din HCL 109/27.07.2023 privind  prelungirea perioadei de tragere prevazută inițial  în art.1 din HCL nr.71/12.05.2021 privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile  interne în valoare de maxim 20.000.000 lei contractată de către SC Transport Urban Sinaia pentru obiectivele de investiții “ Instalație de transport pe cablu tipTeleski Lăptici” și “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spațiile de servicii aferente,, , adoptată cu 10 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”.

În data de 13 decembrie  2023, orele 16,00 a avut loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orasului Sinaia care s-a desfașurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La lucrările ședintei au participat online, 16 consilieri din  cei 17 consilieri locali în funcție.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi   s-au  adoptat următoarele hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 176 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 177 privind  aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza PT+ DE pentru proiectul „Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota1400-Cota2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială)”, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 178 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica, nr.20, în suprafață de 408 mp, nr. cad.20334, CF nr.20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 179 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica, nr.20, în suprafață de 408 mp, nr. cad.20334, CF nr.20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678, rectificată prin  Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 178/13.12.2023, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 180 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-1667, adoptată cu 16 voturi ”pentru”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: decembrie 19, 2023

Comments are closed.