Administrație Publică

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Înființarea unui centru de zi de asistentă și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova 8810-CZ-V-I) cu o capacitate totală de 75 de locuri”

decembrie 22, 2023

Primăria Orasului Sinaia anunță semnarea si demararea implementării contractului de finanțare nr. 400/121/40 pentru proiectul intitulat „ Înființarea unui centru de zi de asistentă și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia,județ Prahova 8810-CZ-V-I), cu o capacitate totală de 75 de locuri”

Perioada de implementare a proiectului este de 31luni în perioada Noiembrie 2023 – Iunie 2026

Obiectivul general al proiectului este: Oferirea accesului la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de zi de asistentă socială și reabilitare.

Obiectivul specific al proiectului este:

  1. Construirea (inclusiv prin reabilitarea, modernizarea, extinderea de construcții), echiparea/dotarea și punerea în funcțiune a 71de centre de zi de asistentă și recuperare pentru persoanele vârstnice (cod 8810CZ-V-I), în complementaritate cu servicii de îngrijire la domiciliu asigurate prin echipe mobile proprii sau prin unități de îngrijire la domiciliu (cod 881OID-I), conform standardelor minime de calitate aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale 29/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Sprijinirea autorităților publice locale pentru operaționalizarea centrelor de zi nou înființate și acordarea de servicii de îngrijire adaptate nevoilor persoanelor vârstnice vulnerabile identificate în comunitate, cu respectarea legislației în vigoare la data furnizării serviciilor

Proiectul este gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și finanțat din fonduri europene prin Planul National de Redresare și Reziliență al României, Pilon V – Sănătate, Componenta 13- Reforme sociale, Reforma 7 – Servicii de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice , lnvestiția 14 – Crearea unei rețele de centre de zi de asistentă și recuperare pentru persoane vârstnice

Valoarea totală a proiectului este de 7.261.899,48 LEI cu TVA

Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de U.A.T. Oras Sinaia

PERSOANĂ DE CONTACT: Gheaus Cristina E- MAIL: contact@primaria-sinaia.ro TELEFON 0244 311788

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale finanțat din fonduri europene prin Planul National de Redresare și Reziliență al României

Vezi comunicatul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.