Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia vineri 29 decembrie 2023 ora 14:00

decembrie 26, 2023

Vineri, 29 decembrie 2023, ora 14,00 va avea loc ședinta ordinara a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfasura în sala de ședinte a Primariei orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi : 

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 07 si 13 decembrie 2023;

      – Prezintă dna Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind anularea sumelor provenite  din contracte datorate de persoane juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise datorate de persoane fizice;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru proiectul  ”CASINO SINAIA – Reabilitare Termică” și a indicatorilor tehnico-economici;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectul ”CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico-economici;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia, a unor terenuri;

     – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ, Scolii Gimnaziale ”George Enescu” și modificarea anexei 1 la contractul de dare în administrare  nr. 33144/03.12.2020;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia – fond locativ și teren aferent, aprobată prin HCL. nr. 159/2007, în vederea înscrierii în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC. Sinaia Forever SRL., conform contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat din data de 07.09.2010, cu ”Parcul Știrbei”, împreună cu bunurile de inventar ce aparțin acestuia;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unităților locative AS1.1, AS.1.2, AS1.3 și AN1.7, situate în Sinaia, str. Walter Maracineanu nr. 20 bl.A în unități pentru servicii turistice;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC. Sinaia Forever SRL., cu apartamentele AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3 și garsoniera NA 1.7, situate în str. Walter Maracineanu nr. 20 bl.A  și spațiul RO-REC;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de funcționare a autoutilitarei Volkswagen Transporter, autoutilitarelor Peugeot izotermă și a măturătoarei stradale cu aspirator de frunze – HAKO, aflate in administrarea SC. Sinaia Forever SRL și majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelului Știrbei – Muzeul Sinaia

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL. nr. 130/23.08.2023;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2024;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie  2024 ;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie  2024 ;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind apobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 93 mp. situat în Sinaia, Calea București nr. 47 A;

    – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 239 mp. situat în Sinaia, str. Tisei nr. 12, lot 1;

    – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 364 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.26;

    – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 356 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.28;

    – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 224 mp. situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr.32;

    – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafată de 791 mp. măsurată (959 mp. din acte) și a terenului nr. Cad. 25549 intabulat in CF 25549/Sinaia în suprafață de  5041 mp.;

    – Inițiatori : Remus David, Gheorghe Popa, Iuliana Istrate, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 247;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiectul de hotărâre privind îndreptarea de eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 116;

    – Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de catre SC. Transport Urba Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului  de funcționare al parcarilor, aprobată în ședința Consiliului local Sinaia din  data de 27 iulie 2023;

    – Inițiatori : Elena Boldeanu și Nicolae Iosifescu, consilieri locali

 1. Informare privind Hotărârea Consiliului Local nr. 148/17.10.2023

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 26, 2023

Comments are closed.