Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 06.05.2022

iunie 16, 2022

Încheiat astăzi 06 mai 2022, orele 12,00 în şedinţa extraordinară de indata a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 107/05.05.2022 , care s-a desfășurat în format electronic, prin intermediul platformei Zoom.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipseste motivat de la lucrările şedinţei dna. cons. Cretu Georgiana.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă:  dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, dl.Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia,  dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice, dna. Mihaiela Gherasim, arhitect şef oraş Sinaia, dna. Corina Pista, consilier Cabinet Viceprimar, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide  ședinta  de  astazi si il  invită pe dl. Remus  David sa preia  lucrarile acesteia în calitate  de președinte de ședință.

Dl. Remus David, președintele de ședință arata că, pe ordinea de zi sunt 6 puncte la care se adauga inca un punct pe ordinea de zi suplimentara. Supune la vot ordinea de zi care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 –  Proiect de hotarare privind  aprobarea situatiilor financiare ale  SC. Transport Urban Sinaia  SRL la data de 31.12. 2021, initiat de dl. Primar Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arata ca, a solicitat saptamana viitoare  o comisie tehnica la care il invita si pe dl. primar

Intrucat nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus la vot acesta se aproba in unanimitate.

Urmeaza pct. 2. – Proiect de hotarare privind  aprobarea situatiilor financiare ale  SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12. 2021, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Pavel Georgini intreaba ce masuri s-au luat pentru  a se reduce cheltuielile  de la SC. Sinaia Forever SRL. pentru ca, situatia nu arata bine .

Dl. Primar  arata ca, s-au luat masuri in ce priveste reducerea personalului, reducerea cheltuielilor la utilitati,   s-au incheiat contracte  care  au fost acceptate de cei care vin, cu 20 – 30 % mai mari. Au fost pierderi financiare  datorita nefunctionarii Centrului International de Coferinte  Casino  Sinaia care, pe perioada covidului a mers pe pierderi.

Afirma ca, daca Centrul de Conferinte Casino va functiona la capacitate maxima, se vor organiza congrese, conferinte, evenimente culturale,  atunci totul va intra in normal. Este singura activitate cu probleme majore.

Dl. Cons. Pavel Georgini propune sa se concesioneze activitatea de casino.

Dl. Primar precizeaza ca, a incercat, dar  nu este benefica aceasta activitate pentru agentii economici din oras si nici nu a este   cautata de investitorii seriosi. Daca membrii Consiliului local cunosc  investitori  cu potential financiar, se va proceda la concesionarea acestei activitati. Aduce la cunostinta celor prezenti ca, se va face o sedinta extraordinara saptamana viitoare pentru ca  s-a deschis o axa pe PNRR si intentioneaza sa faca o interventie pe axa PNRR – pilonul ”Valul renovarii” pentru efectuarea unor lucrari de  reabilitare pe partea de eficienta la Casino (reabilitare tamplarie, introducere aer cald.)

Dl. Cons. Marcoci Constantin intreaba cand se va  interveni pentru repararea exteriorului Casinoului

Dl. Primar  mentioneaza ca, s-a   alocat prin bugetul local  bani pentru repararea acoperisului unde este degradat si a tamplariei  din Sala Baccara si Sala Oglinzilor .

Presedintele de sedință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta  cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (se abțin: dl. Cons. Marcoci C-tin  si dl. Cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 3. – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Urmeaza pct. 4 – Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 196 din 27.11.2020  referitoare la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a imobilului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare, initiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar arata ca,  in urma discutiilor cu cei de la CNI SA s-a ajuns la concluzia ca trebuie sa se completeze printr-un proiect de hotarare acest parteneriat pentru finantarea spitalului pana la finalizarea lucrarilor. Dupa cum se cunoaste, se doreste sa se faca  legatura intre spitalul nou si cel vechi cu o pasarela intre cele doua cladiri si  o alta pasarela care va lega pista de elicopter cu spitalul pentru a fi functional. In  al treilea rand este vorba de partea de imagistica facuta  cu fonduri europene unde trebuie sa li se acorde acces nemijlocit pentru a finaliza lucrarile de conectare cu intreg spitalul.

Dl. Cons. Milos Calin intreaba daca  sunt cadre medicale care si-au dat demisia de la inceputul anului.

Dl. Primar  considera ca aceasta intrebare nu-si are rostul la acest punct de pe ordinea de zi.

Dl. Cons. Pavel Georgini  intreaba daca mai sunt bani pentru finanlizarea investitiei.

Dl. Primar  ii raspunde afirmativ, lucrarile sunt finantate in continuare, fondurile s-au majorat de la 23 mil. a 26 mil. Anumite lucrari noi  nu pot merge mai departe pana nu se aproba valoarea de catre Consiliul local prin hotarare, dupa care se va da o noua Hotarare de Guvern pentru reactualizarea acesteia. Arata ca, Spitalul de la Sinaia  este singurul spital finatat de catre Guvern.

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 5 –  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 24/17.02.2020 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 158/28.08.2018 referitoare la  aprobarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Primar   arata ca, este vorba de Scoala  Generala G. Enescu, proiectul  s-a finalizat si dupa aprobare se pot incepe lucrarile .

Dl. Cons. Milos Calin  arata ca, sunt 9 milioane  lei cheltuieli neeligibile, si este o  diferenta de  3 milioane lei pret materiale. Intreaba care sunt cheltuielile neeligibile reale?

Dl. Primar  mentioneaza ca, diferenta provine din  cresterea preturilor la materiale si  din cerintele pe care le-au cerut avizatorii prin avizele date legate de eficienta energetica.

Dl. Cons. Milos Calin intreaba daca  au mai aparut lucrari suplimentare in plus fata de ce s-a aprobat ?

Dl. Primar precizeaza ca,  nu sunt lucrari suplimentare, dar  este o inlocuire de solutie: incalzirea in clase nu se va mai face clasic cu radiatoare, ci  se va face prin  pardoseala  cu fixarea temperaturii in fiecare clasa. Aceasta solutie de incalzire  este mai eficienta energetic, este mai ieftina la consum si temperatura poate fi reglata in fiecare clasa din cancelarie sau  de la administratie. Arata ca, de acum  se va face acest sistem de incalzire prin pardoseala la orice cladire publica.

Dl. Cons. Birau Octavian  intraba cand vor incepe lucrarile la scoala G. Enescu si daca se vor finaliza pana la inceperea noului an scolar.

Dl. Primar  mentioneaza ca,  dupa aprobare, de luni se da ordinul de incepere pentru ca,  din pacate a trecut un an si nu s-a facut nimic. Nu poate da un termen  cand se vor termina lucrarile.

Dl. Cons. Milos Calin  intreaba  daca sunt bani pentru cofinantarea acestui  proiect ?

Dl. Primar  ii raspunde ca  sunt bani europeni dar nu sunt bani suficienti pentru cofinantare,  din pacate statul roman nu a gasit nicio solutie pentru a suporta cresterea de preturi la  materiale data de  inflatia de astazi, iar banii europeni sunt aceeasi.

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Urmeaza pct. 6. – Proiect de hotărâre privind  aprobarea  achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta și/sau de reprezentare de catre orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, apărări sau cai de ata., initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Primar arata ca, este un dosar care s-a disjuns din dosarul initial, este vorba de demolarea cladirii din  fata Cinematografului pentru care a cerut  anularea autorizatiei  in instanta.

Supus la vot, proiectul de hotarare se aproba in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la punctul inscris pe ordinea de zi suplimentara – Proiect de hotarare privind  aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare și a cofinanțării obiectivului de investiție din UAT SINAIA  în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020 Hidro Prahova.”

Dl. Primar mentioneaza ca,  este vorba de proiectul facut de  ani de zile de catre Consiliul judetean,  valoarea alocata orasului Sinaia  fiind  de 23 mil euro din care contributia UAT Sinaia  este de 440.000 euro care va fi asigurata in limita fondurilor disponibile in bugetul local.

Dl. Cons. Milos Calin  solicita explicatii in legatura cu acest proiect.

Dl. Primar  arata ca,  se reabiliteaza o sursa de apa 0,8 km – conducta de aductiune.

Dl. Cons. Pavel Georgini intreaba  care este sursa  de apa?

Dl. Viceprimar Gheorghe Badaran  arata ca este vorba de  Izvorul Dorului  – Moroieni care este cea mai degradata.

Dl. Cons. Iosifescu Nicola  afirma ca,  este singura portiune pe care nu o face nimeni, cu probleme tehnice majore.

Dl. Primar  continua explicatiie, se schimba reteaua de distribuitie pe 15 km, se reabiliteaza 2 statii de tratare si 4 rezervoare. Pe partea de canalizare se reabiliteaza pe 1,2 km si se extinde pe 2,19 km. Retele de apa sunt in principal in cartierul Izvor si in Platoul Izvor.

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

In incheiere, președintele de şedinţă, le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi, la ora 12,30.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 26, 2022

Comments are closed.