Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 16.06.2022

iulie 14, 2022

Încheiat astăzi 16 iunie 2022, orele 17,00 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 154/14.06.2022, care s-a desfăşurat  in sala de sedinte ”Ferdinand” a Centrului International de Conferinte Casino Sinaia

Astazi, data sus mentionata are loc la Casino-ul din Sinaia, sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului Sinaia.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice,  dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

De asemenea, la lucrarile sedintei de astazi participa un numar de 16 cetateni ai orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta, dl. Cons. Remus David deschide lucrarile sedinte si arata ca pe ordinea de zi a acesteia sunt inscrise   20 de puncte la care se mai adauga un proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi suplimentara.

Inainte  de a intra in ordinea de zi, presedintele de sedinta solicita dnei secretar general sa faca apelul nominal al membrilor Consiliului local.

Dna Beatrice Radulescu, secretar general face apelul nominal al consilierilor, dupa cum urmeaza :

Badaran Gheorghe – prezent

Ariesan Aurora – prezent

Birau Octavian – absent

Cretu Georgiana – prezent

David Remus – prezent

Dumitrache Costin – prezent

Hogea Anca – prezent

Iosifeacu Nicolae – absent

Istrate Iuliana – prezent

Marcoci C-tin – absent

Milos Calin – prezent

Pavel Georgini – absent

Popa Gheorghe – prezent

Poponete Valentina – absent

Suvaina Monica – prezent

Vasile Gheorghe – absent

Rezulta ca, la sedinta sunt prezenti 11 consilieri (7 consilieri sunt in sala si 4 consilieri participa online) si 6 consilieri, cei  din partea formatiunilor politice PSD si USR care  lipsesc nemotivat.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii ordinea de zi a sedintei inclusiv cu proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi suplimentara, care  se adopta cu 11 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta dă cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar arata că, la sedința trecuta a crezut ca, colegii consilieri de la  USR si PSD  nu au inteles  proiectele de hotarari si  de aceea a hotarat  sa faca o sedinta extraordinara  tocmai pentru a explica aceste proiecte de hotarari care sunt extrem  de simple si de clare; exista o lege care obliga sa se vanda aceste apartamente. In luna ianuarie s-a aprobat regulamentul de organizare  si functionare a comisiei si s-a aprobat  procedura  prin care se vand aceste  apartamente,  inclusiv fisa de calcul. A inteles ca,  data trecuta,  consilierii,  care din pacate in mod intentionat lipsesc de la sedinta de astazi, nu sunt de acord cu pretul care, nu este stabilit nici de primar, nici de viceprimar, nici de catre o comisiei ci, este lege, o formula de calcul  foarte clara si simpla; nu se poate lua niciun leu in plus sau in minus pentru ca, pretul  este  stabilit de lege; mai mult decat atât, banii intra in  fondurile Guvernului Romaniei, iar  Consiliul local isi ia doar un procent de 1% comision pentru tranzactia pe care o face. Având in vedere faptul ca vanzarea acestor apartamente  este  foarte importanta pentru oameni, pentru cei care sunt prezenti astazi in sala si este de datoria demnitarilor  din momentul in care au fost alesi pentru 4 ani ca sa-i reprezinte pe oameni, nu sa reprezinte alte interese  sau pe altcineva,  a convocat aceasta sedinta extraordinara. Afirma ca,   inainte de sedinta a avut o discutie  cu reprezentantul PSD, dl. Cons.  Pavel Georgini caruia i-a explicat  ca proiectele de hotarari sunt perfect legale, se respecta o procedura stabilita de lege, nu inventata, si ar fi normal sa le voteze. Este suprins  ca au dat dovada de lasitate si nici nu au venit astazi la sedinta,  in fata oamenilor,  pentru ca nu au curajul sa voteze din nou, a doua oara ”impotriva”. Este un lucru grav si il roaga pe dl. Presedinte sa supuna la vot propunerea  ca votul sa fie nominal. Cei care nu voteaza vanzanrea  acestor apartamente  vor suporta consecintele si vor plati penalitatile pe care ANL le va percepe.  Considera ca, este dreptul oamenilor sa le cumpere, este o obligatie a consiliului local  sa intocmeasca procedura de vanzare a locuintelor ANL pe care le vinde statul roman si toata lumea  trebuie sa respecte legea dar,  din pacate colegii de la USR si PSD nu au inteles acest lucru. Multumeste colegilor de la PNL care au venit astazi la sedinta,  multumeste dlui cons. Calin Milos de la ALDE care  s-a interesat de proiecte si a inteles ca  legea trebuie respectata si  calculul vanzarii nu este facut in mod aleatoriu. Din pacate  in momentul de fata sunt prezenti 11 consilieri locali si nu se indeplineste cvorumul cerut de lege de  12 consilieri prezenti.

Presedintele de sedinta supune  spre aprobare propunerea dlui primar ca votul sa fie nominal. Propunerea se aproba in unanimitate

Dl. Cons. Milos Calin  arata  ca  a verificat la ANL  si procedura este corecta. Cei de la PSD si USR nu au fost de acord sa voteze pretul vanzarii  pentru ca le-a fost frica de consecinte in cazul in care este ceva gresit la fisa de calcul

Dl. Primar  mentioneaza  ca  asa  este legea nu pot sa vinzi fara sa stii pretul. Prin hotararea Consiliului local  nr. 15/21.02.2022 s-a stabilit regulamentul de vanzare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite  prin ANL. De asemenea, tot prin aceasta hotarare s-a stabilit   sa se constituie o comisie  prin dispozitia primarului care  sa intocmeasca  fisa de calcul  in conformitate cu legea. Nu se poate vinde un bun fara  sa se treaca pretul la care se vinde pentru ca, este o cerinta a notarului si  hotararea  este nula fara pret. Afirma ca, domnii consilieri de la PSD si USR au spus  ca sunt de acord sa se vanda apartamentele dar, fara pret ceea ce nu se poate.

Presedintele de sedinta   mentioneaza ca, intrucat  nu sunt prezenti 12 consilieri,  propune sa se voteze in grup toate proiectele de hotarare de la  nr. 1  la  nr. 18. Supusa aprobarii, propunerea se voteaza  in unanimitate.

In continuare, presedintele de sedinta supune spre aprobare setul de proiecte de hotarare de la nr. 1 la nr. 18 inclusiv,   care toate, se refera la vanzarea de apartamente ANL. Propunerea obtine 11 voturi ”pentru”. Presedintele de sedinta arata ca, nu au trecut pentru ca, aceste vanzari au nevoie de 2/3 din numarul consilierilor alesi, mai era nevoie de un vot, de o prezență dar, din pacate, niciunul din colegii de la   PSD si USR nu sunt prezenti la sedinta.

Unul din cetatenii prezenti intreaba ce se intampla in acest caz.

Dl. Primar mentioneaza ca,  se  va proceda la calcularea de  penalitati de catre ANL. Se va relua votul  intr-o sedinta ordinara pe care o va convoca si la care ii invita pe cei prezenti,  si daca nu vin la  4 sedinte consecutive, consilierii absenti isi pierd mandatul. Mai exista  posibilitatea  ca cei care sunt in aceasta situatie sa se  adreseze  instantei de judecata.

Dl. Primar precizeaza ca,  acum  este prima data cand se intampla acest lucru pentru ca este nevoie de 2/3, dar, nu intelege de ce, pentru ca nu au nimic de castigat facand rau la o multime de oameni. Recomanda celor in cauza  sa-i caute personal, sa-i sune  pe consilieri pentru ca sunt alesi locali, sunt persoane publice, nu sunt persoane private  si sa-i intrebe  de ce fac ceea ce fac.

Un cetatean  arata ca, din retelele de socializare rezulta ca  ei au votat ”pentru”.

Dl. Primar mentioneaza ca,  sedintele sunt inregistrate  si se poate pune la dispozitie  stenograma sedintei ca sa vada  care este adevarul.

Dl. Presedinte de sedinta  considera ca, daca ei au votat ”pentru” de ce nu sunt acum in sala?

Le multumeste cetatenilor  pentru participare, si continua lucrarile sedintei.

Se trece la pct. 19 –  Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economica faza  Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Călugărul” și a indicatorilor tehnico-economici, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar  propune sa se completeze  art. 1, respectiv aprobarea obiectivului de investitii.

Dl. Cons. Milos Calin precizeaza ca, a studiat devizul si a vazut ca un mc de beton costa 3400 lei, intreaba de ce?

Dl. Primar  precizeaza ca, in momentul de fata se aproba SF, acesta este  un deviz estimativ, la general, si urmeaza sa se faca  licitatie  publica internationala. In documentatie  scrie fundatie pentru pilon de linie, in aceste fundatii intra toate lucrarile de la sapatura, armatura, cofraje, beton si  nu este un deviz in detaliu, scrie fundatie, nu beton.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul  de hotarare care se adopta cu 10 voturi ”pentru” si un vot ”impotriva” (dl. Cons. Milos Calin).

Urmeaza pct. 20 –  Adresa nr. 8508/A/II/4 a Institutiei Prefectului judetului Prahova  inregistrata la Primaria orasului Sinaia sub nr. 16525/09.06.2022 referitoare la reanalizarea HCL.nr.80/21.04.2022.

Presedintele de sedinta da cuvantul dnei secretar general ca sa explice despre ce este vorba.

Dna secretar general Beatrice Radulescu   arata ca, membrii Consiliului local au adoptat o hotarare de consiliu care a fost apreciata ca fiind nelegala de catre Prefect. In acest sens, Institutia Prefectului a trimis o procedura de revocare numai ca, intre timp, dupa ce a fost adoptata hotararea si comunicata  solicitantului s-a incheiat actul aditional  nr. 3 care a dat nastere la drepturi si obligatii si a intrat in circuitul civil. In aceasta situatie,  in legea contenciosului scrie  clar ca, autoritatea nu-si mai poate revoca actul ci, acesta poate fi anulat pe calea contenciosului administrativ numai de o instanta de judecata, iar anularea poate s-o solicite Prefectul  sau  Consiliul local din proprie initiativa, daca considera ca actul respectiv  este nelegal si  poate sesiza instanta de judecata cu cerere de anulare a actului nelegal. In concluzie, anularea o poate face atat Prefectul cat si Consiliul local.

Dl. Primar  considera ca, din moment ce  Prefectul a inaintat procedura de revocare, sa mearga mai departe si  sa sesizeze instanta de contencios.

Presedintele de sedinta solicita sa se consemneze in procesul verbal  ca, membrii Consiliul local au luat la cunostinta despre adresa  Prefecturii.

Se trece la ordinea de zi suplimentara – Proiect de hotarare  privind   organizarea evenimentului ORANGE POP UP CINEMA  Ediția 1, aprobarea Contractului de asociere și includerea evenimentului în Lista evenimentelor proprii orașului Sinaia, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl.primar  arata ca, este un eveniment  cu proiectie de filme, ce se va derula in perioada 15 – 17 iulie 2022,  este un parteneriat  cu SC SKEPSIS ADVERTISING SRL, un   eveniment pe care doreste sa-l aduca în oras.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 11 voturi ”pentru”.

Dl. cons. Remus David, presedintele de sedinta,   le multumeste celor prezenti pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei de astazi la ora 18,00.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 26, 2022

Comments are closed.