Administrație Publică

Hotărârea nr.150 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente,  organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral  22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 914 / 01.07.2022  întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente,  organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral  22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 915/ 01.07.2022  prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererile nr. 10393/07.04.2022 și 13654/10.05.2022 ale UNI DALID STAR 2000 S.R.L., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente,  organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral  22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”.

Având în vedere cererile nr. 10393/07.04.2022 și 13654/10.05.2022 ale UNI DALID STAR 2000 S.R.L., prin care solicită acordul administratorului str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente,  organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral  22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente,  organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral  22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
 2. Amenajarea acceselor auto și pietonale la teren cu nr. cad. 24970 se va face cu respectarea proiectului întocmit de ing. Răducanu Radu Constantin:
 • 2 accese cu suprafață însumată de 35 mp;
 • Accesele se vor realiza cu podețe tubulare cu diametrul de 300 mm și lungimea de 7,5 m;
 • Tuburi prefabricate cu diametrul interior de 300 mm montate pe un radier din beton C16/20 în grosime minimă de 10 cm.
 • Placă de suprabetonare h=15 cm, armată cu două rânduri de plasă sudată cu diametrul de 8 mm, realizată cu beton C25/30.
 1. Amenajarea accesului auto și pietonal la teren cu nr. cad. 22029 se va face cu respectarea proiectului întocmit de ing. Răducanu Radu Constantin:
 • Accesul se va realiza cu podeț tubular cu diametrul de 300 mm și lungimea de 18 m, prevăzut cu un cămin de vizitare și decolmatare;
 • Tuburi prefabricate cu diametrul interior de 300 mm montate pe un radier din beton C16/20 în grosime minimă de 10 cm.
 • Placă de suprabetonare h=18 cm, armată cu două rânduri de plasă sudată cu diametrul de 8 mm, realizată cu beton C25/30.
 1. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
 2. Executantul lucrărilor de intervenție asupra domeniului public, trebuie să aiba domeniul de activitate  cod  CAEN 4211 – lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si sa respecte structura drumurilor din Orasul Sinaia
 3. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 343/27.12.2021.
 4. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – Prezentul  acord isi pierde valabilitatea in cazul in care nu se respecta  conditiile mentionate la art. 1, constatarea facandu-se de organele de control autorizate ale Primariei orasului Sinaia, prin intocmirea unei note de control in acest sens.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Vezi HCL nr.150 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.