Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară  a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 25.08.2022

septembrie 30, 2022

Încheiat astăzi 25 august 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 195/22.08.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dl. Remus David, presedintele de sedinta ales pentru o perioada de 3 luni, deschide  ședinta  de  astazi si o  invită pe dna. Beatrice-Eugenia Radulescu, secretar general oras Sinaia, sa faca prezenta nominala a membrilor Consiliului.

In urma prezentei nominale, rezulta ca la sedinta sunt prezenti  14 consilieri. Lipsesc de la lucrarile acesteia: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin si dna cons. Poponete Valentina.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului:  dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului Sinaia,  d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Nedelcu Ioana, consilier juridic in cadrul Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei in locul dnei Popescu Maria.

Lipsește motivat de la lucrările ședintei, dl. Primar Vlad Oprea.

Președintele de ședință arată ca pe ordinea de zi a acesteia sunt înscrise   14 proiecte de hotărâri de modificare  a hotărârilor privind vânzarea apartamentelor  ANL. Întrucât nu sunt obiecții, supune aprobarii ordinea de zi care se aprobă  cu 14 voturi ”pentru”.

Înainte de a intra în dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, președintele de ședinta o roaga pe dna. secretar general Beatrice-Eugenia  Rădulescu să prezinte de ce a fost nevoie de această modificare a hotărârilor care au fost luate în ultima sedință.

Dna Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oras Sinaia arata că,  se impune modificarea art. 2 referitor la preț care a fost calculat de comisia numită prin dispoziția primarului, întrucât din sumă era diminuată amortizarea,  calculată conform  art. 14 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului nr. 3471/2008, fapt care nu este permis. În actualul proiect de hotărâre a fost adăugată amortizarea. Există  precizarile de la ANL care au fost inaintate membrilor Consiliului pentru luare la cunoștință. Se impune sa se modifice și articolul referitor la  ”termenul de aducere la îndeplinire a hotărârii”,  respectiv de 15 zile de la adoptarea prezentei, adică de la data de 25 august 2022.

Președintele de ședință  întreabă daca sunt intervenții pe marginea acestor proiecte de hotărâri ?

Dl. Cons. Gheorghe Bădăran, referitor la modificarea art. 4 din hotărârea trecută,  tinand cont ca nu mai este timp pentru încheierea contractelor de vanzare – cumparare, afirma că este necesar să se prelungească și termenul cu 15 zile.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae consideră că, responsabilitatea  revine integral  acestei comisii dar, mai ales  revine președintelui acesteia, care avea obligația sa verifice dacă modalitatea  de calcul este corectă. Considera ca  procedurile nu au fost cele mai bune sau  nu s-au respectat,  a fost ceva în neregula pentru ca altfel nu se ajungea la aceasta situație. Din acest motiv, propune demisia președintelui comisiei din aceasta funcție și numirea de catre primar a altei persoane competente să realizeze ceea ce-și propune comisia. Il intereseaza în primul rând procedurile care au fost, o analiza pe această temă, iar  șeful institutiei  sa  comunice  Consiliului local rezultatele, ideea de baza fiind sa nu se mai întample așa ceva in viitor.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.120/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  intreaba daca sunt observatii pe marginea acestui proiect.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Dl. cons. Miloș Călin  solicită președintelui de ședintă să voteze proiectele de hotărâri în ansamblu.

Dna. secretar Beatrice Radulescu  recomandă să se voteze fiecare proiect de hotărâre in parte.

Se trece la pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.121/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.2, ap.13 având numar cadastral 23769-C1-U13 către dl.Bucur Radu Răzvan, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 122/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.4 având numar cadastral 23769-C1-U4 către dna.Burlacu Mihaela Alina, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.124/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.5 având numar cadastral 23769-C1-U5 către dna.Coman Angelica Maria, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de sedință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta cu 14 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.125/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.11 având numar cadastral 24342-C1-U11, către dna.Danciu Diana Alina inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 6 – Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.126/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16, către dl.Iftime Vasile, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 7 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.127/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, mansardă, ap.23 având numar cadastral 23769-C1-U23 către dna.Ilie Laura, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 8  – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.128/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.1, ap.5 având numar cadastral 24387-C1-U5, către dna.Manea Daniela Petruța, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinșă  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 9 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.130/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, ap.9 având numar cadastral 23769-C1-U9 către dl.Mîndru Gheorghe, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia. 

Președintele de ședinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.132/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11 către dl.Păvăloiu Gabriel Liviu, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 11 – Proiect privind modificarea HCL nr.133/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.2 având numar cadastral 23174-C1-U3 către dl.Staricu Alexandru Mihai, inițiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece pct. 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.134/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.17 având numar cadastral 23174-C1-U18 către dna.Ștefănescu Alina Marina, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Președintele de ședinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 13 –  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.135/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.18 având numar cadastral 23174-C1-U19 către dna.Tirică Bianca Ioana, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 14 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. Nr. 139/11.08.2022 privind  vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, mansardă, ap.18 având numar cadastral 24342-C1-U18 către dl.Toader Sebastian inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

In încheiere, dl. cons. Remus David, președintele de sedință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astăzi, la ora 15,25.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.