Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante organizat în data de 28 noiembrie 2022

noiembrie 21, 2022

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică  pentru care candideaza Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
–          pentru funcția publică de inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului de Taxe și Impozite
1. Dosar nr.30573/09.11.2022 Inspector clasa I grad asistent in cadrul Biroului Taxe și Impozite Primaria Sinaia ADMIS
2 Dosar nr.31278/14.11.2022 Inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe și Impozite Primaria Sinaia ADMIS
–          pentru funcția publică de referent de specialitate clasa II grad principal în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale
1 Dosar nr.31306/14.11.2022 referent de specialitate clasa II grad principal Compartiment Autorizare – Direcția Poliției Locale Primăria Sinaia ADMIS
  • Candidații declarați  admis vor susţine proba scrisă în data de 28.11.2022, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  21 noiembrie 2022, ora 14.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 22, 2022

Comments are closed.