Administrație Publică

Cariera/Concursuri

Cariera/Concursuri

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de mediator sanitar grad debutant din data de 17 mai 2023

Afişat astăzi,   17  MAI  2023 , ora 16,30 , la sediul și pe site-ul  Primariei Sinaia. Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit...

mai 17, 2023

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul probei – interviu pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de mediator sanitar grad debutant al Primăriei orașului Sinaia din data de 17 mai 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind...

mai 17, 2023

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de mediator sanitar grad debutant în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 17 mai 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind...

mai 17, 2023

Detalii

Cariera/Concursuri

Anunț continuare procedură concurs mediator sanitar

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență  a Guvernului nr.34/15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea...

mai 16, 2023

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante din cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 12 mai 2023

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei...

mai 12, 2023

Detalii