Administrație Publică

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de ocupare pe perioada determinata a funcției contractuale de asistent medical generalist în cadrul cabinetului medical al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia

noiembrie 2, 2023

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de ocupare pe perioada determinata a funcției contractuale de asistent medical generalist în cadrul cabinetului medical al Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia

din perioada  31 octombrie  2023  –    01 noiembrie 2023

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la interviu Punctajul final REZULTAT FINAL
1 Dosar  nr.26542/17.10.2023 51,34  puncte 91,66  puncte 71,50  puncte ADMIS
2 Dosar nr.26859/19.10.2023 57,36 puncte 38,33 puncte 47,85 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi,  02 NOIEMBRIE 2023 , ora 16,30 , la sediul și pe site-ul  Primariei Sinaia.

Vezi centralizatorul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 2, 2023

Comments are closed.