Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu pentru concursul de ocupare pe perioadă determinată a funcției contractuale de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului Medical Școlar al Colegiului – Mihail Cantacuzino Sinaia din data de 01 noiembrie 2023

noiembrie 1, 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei  – interviu : 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuala Rezultatul probei – interviu
1 Dosar nr.26542/17.10.2023 asistent medical generalist ADMIS – 91,66  puncte
2 Dosar nr.26859/19.10.2023 asistent medical generalist RESPINS – 38,33 puncte
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi,    01 noiembrie   2023 , ora 14,30 , la sediul  și pe site-ul  Primăriei  Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 1, 2023

Comments are closed.