Administrație Publică

Cariera/Concursuri

Cariera/Concursuri

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 28 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei...

noiembrie 28, 2022

Detalii

Cariera/Concursuri

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef birou patrimoniu și protecție civilă din data de 22 noiembrie 2022

Primaria Orasului Sinaia Anunț nr. 2.816 din   23 noiembrie   2022   ora 16,00 Nr. Crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs...

noiembrie 23, 2022

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul probei – interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Patrimoniu și Protecție Civilă din data de 22 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.b) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62...

noiembrie 22, 2022

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Patrimoniu și Protecție Civilă din data de 22 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.b) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62...

noiembrie 22, 2022

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante organizat în data de 28 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi...

noiembrie 21, 2022

Detalii

Cariera/Concursuri

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de ȘEF BIROU PATRIMONIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ organizat în data de 22 noiembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi...

noiembrie 16, 2022

Detalii