Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcției publice unice vacante de inspector clasa I grad superior în cadrul Primăriei orașului Sinaia Biroul taxe și impozite organizat în data de 08 august 2023

august 8, 2023

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Punctajul probei scrise

 

Rezultatul probei scrise

 

1. Dosar nr.17756/13.07.2023 Inspector clasa I grad superior Birou taxe și impozite   77,50 puncte Admis
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 08 august 2023, ora 15,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare,  care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afişat astăzi, 08 august  2023 , ora 14,30  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: august 8, 2023

Comments are closed.