Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 30 august 2023 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de conducere din cadrul Serviciului Public Salvamont Sinaia de Șef Serviciu

august 23, 2023

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1)  din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere :

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecţiei

dosarelor

motivul respingerii dosarului
1. Dosar nr.20966/18.08.2023

ADMIS

Candidatul  declarat admis va susţine proba scrisă în data de 30.08.2023, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi, 23 august  2023, ora 15,00  la sediul și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul selecției dosarelor de înscriere în format pdf AICI

Last modified: august 23, 2023

Comments are closed.