Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 16 octombrie 2023 de către Primăria orașului Sinaia

octombrie 9, 2023

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică  pentru care candideaza nr.posturi Rezultatul selecţiei dosarelor
Serviciul Buget și Resurse Umane                                                     1
1 Dosar nr.24811/28.09.2023 Inspector clasa I grad superior 1 ADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  09 octombrie 2023, ora 15,00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia. Candidatul declarat “Admis” va susține proba scrisă în data de 16 octombrie 2023, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 9, 2023

Comments are closed.