Administrație Publică

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere de șef serviciu – Serviciul Public de Salvamont

august 31, 2023

Al primariei orasului sinaia Organizat în data de    – 30 august  2023 –

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la proba interviu Punctajul final REZULTAT FINAL
1 Dosar nr.20966/18.08.2023 100  puncte 96,66  puncte 98,33  puncte ADMIS
  • Afişat astăzi,  31 august  2023 , ora 16,30 , la sediul și pe site-ul  Primăriei Sinaia.
Secretar,
Olaru Isabela 
Inspector Serviciul Buget si Resurse Umane

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 31, 2023

Comments are closed.