Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Patrimoniu și Protecție Civilă din data de 22 noiembrie 2022

noiembrie 22, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.b) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Punctajul probei interviu

 

Rezultatul probei interviu
1 Dosar nr.28612/26.10.2022 Șef Birou Patrimoniu și Protecție Civilă 96 puncte Admis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afişat astăzi, 22  noiembrie  2022 , ora 15,30 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 22, 2022

Comments are closed.