Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou Patrimoniu și Protecție Civilă din data de 22 noiembrie 2022

noiembrie 22, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.b) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Punctajul probei scrise   Rezultatul probei scrise 
1. Dosar nr.28612/26.10.2022 Șef Birou Patrimoniu și Protecție Civilă 95 puncte ADMIS
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 22 noiembrie 2022, ora 14,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Afişat astăzi, 22 noiembrie  2022 , ora 13,00  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 22, 2022

Comments are closed.