Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 28 noiembrie 2022

noiembrie 28, 2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Rezultatul probei scrise

 

 

1. Dosar nr.30573/09.11.2022 Inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe și Impozite 35,66 puncte

RESPINS

2 Dosar nr.31278/14.11.2022 Inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe și Impozite 73,76 puncte ADMIS
3 Dosar nr.31306/14.11.2022 Referent de specialitate clasa II grad principal  în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale candidatul  a renuntat la participarea la concurs
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 05 decembrie 2022, ora 10,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi, 28 noiembrie  2022 , ora 16,30  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul  în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 28, 2022

Comments are closed.