Administrație Publică

Rezultatul probei interviu la concursul  de ocupare a funcției publice vacante de inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe și Impozite din data de  05 decembrie  2022

decembrie 5, 2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei –  interviu : 

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Rezultatul probei interviu

 

1 Dosar nr.31278/14.11.2022 Inspector clasa I grad asistent în cadrul Biroului Taxe și Impozite 88 puncte – ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  05 decembrie 2022 , ora 13,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul  în format pdf AICI

Last modified: decembrie 5, 2022

Comments are closed.