Administrație Publică

Hotărârea nr.266 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind completarea actului constitutiv al SC SINAIA FOREVER SRL prin introducerea criteriilor de selectie a administratorului  societatii 

Văzând :

–  HCL 251/05 dec 2022 privind încetarea contractului de administrare/mandat al dlui Negulescu Cristian Florin si numirea ca dnei Dracea Iuliana Petruta  ca administrator provizoriu al SC SINAIA FOREVER SRL

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad OPREA nr. 3074/15.12.2022;

–  Raportul de specialitate nr. 3076/15.12.2022;

–  Avizul comisiei de specialitate.

Având în vedere :

  • HCL 131 / 28.07.2010 privind înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • HCL 251/05 dec 2022 privind încetarea contractului de administrare/mandat al dlui Negulescu Cristian Florin si numirea  dnei Dracea Iuliana Petruta  ca administrator provizoriu al SC SINAIA FOREVER SRL;
  • Actul constitutiv actualizat al SC Sinaia Forever SRL nr 15998/23.06.2020;
  • OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice , art 60, alin (2);

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. d),  coroborat cu art. 139, alin.(1) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Aprobă completarea actului constitutiv al SC SINAIA FOREVER  SRL, prin introducerea criteriilor de selectie a administratorului societatii, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții SC Sinaia Forever SRL.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.266 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.