Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu concurs de ocupare funcții publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 27 martie 2023

martie 27, 2023

 Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Punctajul probei interviu

 

 

Rezultatul probei

interviu

 

 –          Pentru functia de inspector clasa I grad  superior Serviciul bute si resurse umane
1 Dosar nr.6896/15.03.2023 Inspector clasa I grad  superior 75 puncte Admis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afişat astăzi, 27 martie  2023 , ora 16,30 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

     Vezi rezultatul probei în format pdf AICI

Last modified: martie 27, 2023

Comments are closed.