Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria orașului Sinaia în data de 27 martie 2023

martie 27, 2023

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Punctajul probei scrise

 

 

Rezultatul probei scrise

 

1. Dosar nr.6896/15.03.2023 Inspector clasa I grad  superior Serviciul Buget și Resurse Umane 84  puncte ADMIS
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 27 martie 2023, ora 14,30, la sediul Primariei Sinaia.
  • Afişat astăzi, 27 martie  2023 , ora 13,30  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: martie 27, 2023

Comments are closed.