Administrație Publică

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 09 mai 2023 de către Primăria orașului Sinaia

aprilie 28, 2023

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică  pentru care candideaza nr.posturi Rezultatul selecţiei dosarelor
Biroul investiții și achiziții – consilier achiziții publice clasa I grad asistent  –  2
1 Dosar nr.10206/20.04.2023 consilier achiziții publice clasa I grad asistent   ADMIS
2 Dosar nr.10618/25.04.2023 consilier achiziții publice clasa I grad asistent   ADMIS
3 Dosar nr.10651/25.04.2023 consilier achiziții publice clasa I grad asistent   ADMIS
Biroul investiții și achiziții – consilier achiziții publice clasa I grad superior – 1
1 nu s-a înscris nici un candidat consilier achiziții publice clasa I grad superior    –
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  28 aprilie 2023, ora 14,00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de  09 mai 2023, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: aprilie 28, 2023

Comments are closed.