Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a celor două funcții publice vacante de consilier achiziții publice clasa I grad asistent în cadrul Primăriei orașului Sinaia – Biroul investiții și achiziții din data de 09 mai 2023

mai 10, 2023

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Rezultatul probei scrise

 

1. Dosar nr.10206/20.04.2023 consilier achiziții publice  clasa I grad asistent în cadrul Biroului investiții și achiziții 79,25 puncte ADMIS
2 Dosar nr.10618/25.04.2023 consilier achiziții publice  clasa I grad asistent în cadrul Biroului investiții și achiziții 60 puncte ADMIS
3 Dosar nr.10651/25.04.2023 consilier achiziții publice  clasa I grad asistent în cadrul Biroului investiții și achiziții 5 puncte RESPINS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 12 mai 2023, ora 10,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008
  • Afişat astăzi, 10 mai 2023 , ora 16,00  la sediul și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: mai 10, 2023

Comments are closed.