Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17 mai 2023 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de mediator sanitar grad debutant

mai 10, 2023

Având în vedere prevederile art.36 alin.(1)  din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecţiei

dosarelor

motivul respingerii dosarului
–        Mediator sanitar  gradul  debutant
1 11.763/05.05.2023 ADMIS
 Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 17.05.2023, ora 11,00  la sediul Primariei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi, 10 mai  2023, ora 14,00  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: mai 10, 2023

Comments are closed.