Administrație Publică

Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante din cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 12 mai 2023

mai 12, 2023

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu: 

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Rezultatul probei interviu

 

1 Dosar nr.10206/20.04.2023 consilier achiziții publice  clasa I grad asistent în cadrul Biroului investiții și achiziții 83 puncte – ADMIS
2 Dosar nr.10618/25.04.2023 consilier achiziții publice  clasa I grad asistent în cadrul Biroului investiții și achiziții 80 puncte – ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afişat astăzi,  12 mai 2023 , ora 13,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: mai 12, 2023

Comments are closed.