Administrație Publică

Centralizator privind rezultatele finale ale concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de mediator sanitar grad debutant din data de 17 mai 2023

mai 17, 2023

  • Afişat astăzi,   17  MAI  2023 , ora 16,30 , la sediul și pe site-ul  Primariei Sinaia.
Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la interviu Punctajul final REZULTAT FINAL
1 Dosar nr.11763/05.05.2023 58,5  puncte 55  puncte 56,75  puncte ADMIS

Vezi centralizatorul în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2023

Comments are closed.