Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de mediator sanitar grad debutant în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 17 mai 2023

mai 17, 2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuala Rezultatul probei scrise
1. Dosar nr.11763/05.05.2023 mediator sanitar grad debutant ADMIS– 58,5  puncte
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 17 mai  2023, ora 14,00, la sediul Primariei Sinaia
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi,  17 mai  2023 , ora 13,30 , la sediul și pe site-ul  Primariei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2023

Comments are closed.