Administrație Publică

Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 28.03.2023

iunie 6, 2023

Încheiat astăzi 28 martie 2023, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 129/23.03.2023 , care s-a desfăşurat în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Sinaia din Bdul. Carol I nr. 47

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri, plus dna. Boldeanu Elena, consilier local supleant  care urmeaza sa depună jurământul după aprobarea proceselor verbale.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dl. primar Vlad Oprea, dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orasului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, dna. Gherasim Mihaiela, șef Serviciu Urbanism,  dna. Banu Alina, șef Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila,  dna. Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locală, dna. Maria Floricică, administrator/director general SC. Transport Urban SRL,   dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea  deschide lucrările ședinței și il invită pe  dl. Remus David, președintele de ședinta sa preia lucrarile acesteia.

Dl. cons. Remus David, președintele de ședință,   arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședintei de astăzi, sunt înscrise  22 puncte la care se  mai adaugă 2 puncte  de pe ordinea de zi suplimentară.

Dl.cons. Marcoci Constantin  propune să se treaca pe ordinea de zi pct. Diverse.

Președintele de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentară și cu propunerea dlui Marcoci C-tin,  care se aprobă cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 1 – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna martie 2023.

Președintele de ședință  supune aprobării procesele verbale ale ședintelor din luna martie 2023 care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abțineri” (se abțin: dna.cons. Arieșan Aurora și dl. cons. Miloș Călin).

Urmează pct. 2 –  Depunerea jurământului de către Dna. Boldeanu Elena,  al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia.

Dna. Beatrice Radulescu, secretarul general al orașului Sinaia, dă citire Încheierii Judecătoriei Sinaia  în dosar nr. 383/310/2023 având ca obiect validarea mandatului de  consilier supleant al doamnei Boldeanu Elena, ramasa definitivă la data de 13.03.2023.

După prezentare,  dna. secretar general o invită pe dna. Boldeanu Elena să depună jurămîntul conform art. 117 din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dna Boldeanu Elena dă citire juramântului cu mâna pe Biblie și pe Constituția României, după care-l semnează în doua exemplare.

Președintele de ședință o felicită pe dna. Boldeanu Elena pentru validarea sa în funcțaia de consilier local al Consiliului Local Sinaia.

Dna Boldeanu Elena iși  exprimă bucuria  ca face parte din  Consiliul Local Sinaia precizând ca, pentru ea  este o onoare  să faca parte din acesta și speră că va colabora  bine cu toti membrii Consiliului Local.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  solicită dlui primar să explice ce înseamnă inteligența de management urban, întreabă dacă se referă cumva la programul cu camere de luat vederi?

Dl. Primar Vlad Oprea mentionează că, asa se cheama componenta din PNRR, fiind vorba de drone. drone

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  solicită explicatii si pentru celalate proiect referitor la  insulele ecologice.

Dl. Primar,  referindu-se la cel cu insule  ecologice digitale,   arata ca este vorba despre  un proiect deja câstigat pentru care s-a semnat si contractul, pentru containere de deseuri pentru colectare selectiva a acestora. Aceste containere inteligente  măsoara cantitatea de gunoi pe care o depune fiecare si cand trebuie ridicată, este un concept nou, fiecare cetățean  va avea un card și când duce gunoiul va știi cât si când l-a dus cu  condiția  sa  aiba un contract încheiat.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae intreaba  dacă se va aplica un tarif pe persoana, ca acum, sau  va fi pe cantitate?

Dl. Primar  precizeaza ca, deocamdata se va merge  asa cum este acum, pe persoana, după care, in funcție de cum va merge sistemul, se va vedea daca se trece  sau nu de la persoana la cantitatea în kg. Si celelalte gunoaie  (hartie si cartoane) se  contorizeaza,  totul va fi selectat, iar atunci când containerul este plin,  dă  semnalul firmei de colectare ca să-l ridice. Procedând așa, nu vor mai fi gunoaie pe lângă containere,asa cum sunt acum.

In ce priveste  celalalt proiect “Casino Sinaia Reabilitare termică” este  o rectificare care provine din  bani europeni. Reabilitarea termica consta in : schimbarea tâmplăriei, se schimba sistemul de incalzire al cladirii, se reface sistemul de aer cald, se montează pompa de caldură aer-apă, etc. Pentru toate, exista aprobări de la  Comisia Națională de Monumente. Nu se va interveni pe zona de arhitectura decât foarte putin,  pentru ca, este  monument istoric.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate (17 voturi ”pentru”) în forma prezentată de inițiator.

Urmeaza pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL. Nr. 192/25.08.2022 privind vânzarea  apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl.9B, et. 2, ap.11, către dl. Păvăloiu Gabriel-Liviu, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate (17 voturi ”pentru”) în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 5 –  Proiect de hotărâre privind  modificarea art.2 din HCL. Nr. 190/25.08.2022 privind vânzarea  apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl.9B, et. 1, ap.5, către dna. Manea  Daniela Petruța, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

În continuare, președintele de ședină supune  atenției pct. 6 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar  arata ca este un dosar legat de o societate care a fost respinsa de la licitatie pe partea de COVID si care a atacat pe contencios.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” (se abțin: dna. cons. Aurora Arieșan și dl. cons. Milos Călin.)

Urmeaza pct. 7 –  Proiect de hotărâre privind inventarierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia, inițiat de  Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci si Călin Miloș, consilieri locali

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. 8 – Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp. situat în Sinaia, Calea Brașovului nr.7, nr. Cad. 20595, CF nr.20595, inițiat de Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  arata că, terenul a fost evaluat la 40 euro/mp. și propune  60 euro/mp.

Supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus ca pretul de  pornire a vânzării prin licitatie sa fie de 60 euro/mp. + TVA.

Urmeaza pct. 9 –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 230 mp. situat în Sinaia, str. Furnica nr. 34, nr.cad.22639, CF nr. 22639, initiat de Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  menționeaza că terenul a fost evaluat la 60 euro/mp.  și propune 65 euro/mp.+TVA.

Supus votului, proiectul de hotarare sus mentionat  se adopta in unanimitate cu amendamentul propus ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 65 euro/mp.

Se trece la pct. 10 –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 100 mp. și 203 mp. situate în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr.18, lot.1,  nr.cad.23167 și lot 2 nr.cad.23165, initiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de ședință  arată că terenul a fost evaluat la 35 euro/mp. și propune 70 euro/mp. plus TVA.

Supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta  in unanimitate cu pretul de pornire a licitatiei de vanzare a terenului de 70 euro/mp.+TVA

Urmează pct. 11. –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 70  mp. situat în Sinaia, str. Muncii nr. 8 A, lot 1, nr.cad.11158, CF nr. 12044, inițiat de Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  mentionează că, in conformitate cu raportul de evaluare, pretul este de 30 euro/mp.

Dl. Cons. Pavel Georgini propune ca prețul de pornire a licitației sa fie de 50 euro/mp.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus ca pretul de  pornire privind vânzarea prin licitatie a terenului in suprafata de 70 mp. sa  fie de 50 euro/mp. + TVA.

Se trece la pct. 12 – Proiect  de hotărâre privind prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor din contractul de concesiune nr. 12064/20.04.2021  si actele adiționale nr.1/13797/11.05.2021 si nr.2/8969/24.03.2022, pentru terenul în suprafață de 200 mp., situat în Sinaia, Calea București f.n., inițiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. Cons. Milos Călin mentionează că,  au mai fost situatii de acest gen cărora li s-au anulat contractele; doreste să știe dacă si aici este la fel?

Dna secretar general  arata ca, acele situatii erau pe legea 50, acest caz este pe codul administrativ si este permis.

Dl. Primar  intervine precizând că,  motivele prelungirii termenului sunt obiective,  CFR-ul a cerut repozitionarea terenului care se suprapunea cu terenul lor.

Presedintele de ședință le reaminteste celor prezenti că,  în ultima sedinta de consiliu s-a aprobat repozitionarea terenului,  s-au facut alte limite, nu s-a schimbat suprafața, ci doar forma.

Dna secretar general menționează că,  legea 50 impune  ca în termen de un an de la semnarea contractului  de concesiune sa se obtina autorizatia. In acest caz, pe Codul Administrativ nu este aceasta reglementare.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta cu 17 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 13 –  Proiect  de hotărâre privind  documentația PUZ, extindere  intravilan (S=17854,40 mp), stabilire zone si  subzone funcționale ”IS” si ”CC”, stabilire indicatori de urbanism și regim de înălțime în vederea construirii: 1.parcare publică supraetajată cu spații comerciale; 2.construire hotel nr. cadastral 21317, 3.construire hotel nr.cad. 21294;(S studiata= 29863,40 mp.)Orașul Sinaia, Aleea Telegondolei nr.2, zona stație inferioară telegondolă, NC 21317 (tarla T16, parcela  Cc121),NC 21294(tarla T16, parcela Cc122)NC 23798(tarla T 16, parcela Cc 121) NC 23857 (tarla T16, parcela Cc121), NC21315(tarla T16, parcela Cc121), NC23856(tarla T16, parcela Cc121), NC 24817(tarla T31, parcela Cc1), NC 22838 (tarla T16, parcela Cc121/1), NC 23403(tarla T16, parcela Cc123, Cc124), NC 24747 (tarla -, parcela Dr.).NC 24786(tarla-, parcela Dr-), NC 25364(taerla -, parcela Dr-/Aleea Telegondolei), tarla T16, parcela P122, P121, initiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Se face și  o prezentare electronică a planșelor desenate  ale PUZ-ului.

Dl. Primar Vlad Oprea solicită să intervină. În calitate de primar,  propune respingerea acestui PUZ pentru că nu corespunde interesului public și dorește  să prezinte  motivele care sunt.

În primul rând, cu toate ca investiția de acolo este și una publică, asta nu înseamna ca trebuie să se încalce în vreun un fel dreptul public si chiar asta se  întâmplă.

Prima obiectie : exista o neconcordanță între planșa desenată si realitatea din teren.  În dreptul telegondolei este prevăzut  în continuare  un drum public care merge undeva după  telegondolă, acela nu este un drum public , ci este  o alee pietonală care face și legatura între spațiile comerciale și parcare, cu clădirea gondolei, și mai mult decat atât, acolo sunt și casieriile de la gondola, deci este o inadvertență.

A doua observație este legată de faptul că nu se respectă prin PUZ, forma   străzii telegondolei care este intabulată, are alta intrare pe strada  față de cea normală.

Dl. Cons. Pavel Georgini întreabă   dacă  în momentul cand s-a facut PUZ-ul,  s-a luat legătura  cu cei care l-au făcut.

Dna. Gherasim Mihaela, arhitect șef,  răspunde afirmativ, s-a luat legatura cu ei inclusiv la ultima întâlnire dar, nu au facut modificările solicitate.

Se continuă cu prezentarea electronică a planșelor desenate.

Următoarea observație  pe care o face, și doreste să se menționeze în procesul verbal,   este legată de faptul ca al doilea Hotel S+D+P+3E   care se face lângă telegondolă  este la limita terenului și nu are niciun fel de retragere  de siguranță față de pârtia de schi.

Dna. Gherasim Mihaela  menționează că,  pe planșă are o retragere, iar în partea scrisă,  scrie este 0.

Dl. primar  precizează că,  prin studiul de oportunitate a cerut acest lucru pentru că nu poate sa intre cu schiurile în hotel.

Ultima  obiecțiune pe care o face dl. primar este legată de parcări,  în sensul că nu se respectă numărul locurilor de parcare, prevăzut de hotărârile  adoptate de Consiliul Local, cu toate că li s-a cerut acest lucru. La toate investițiile, se cere respectarea HCL-urilor referitoare la numărul de locuri de parcare aferente, pentru fiecare cameră un loc de parcare, pentru 4 locuri de masă un loc de parcare.

În documentația PUZ, nu se respectă această condiție,  în partea scrisă,  este trecut doar să respecte  40% din numărul de camere si să aibă 40 % parcări.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă câte locuri de parcare sunt prevazute în PUZ?

Dl.primar ii răspunde : 500 locuri parcare dar, ele sunt parcări publice, nu au nicio treaba cu hotelurile, fiecare hotel trebuie sa aibă parcarea lui privata.

Dl. cons. Miloș  Călin  întreabă dacă  hotelurile acestea nu au locuri de parcare?

Dl. primar ii răspunde că   în PUZ nu scrie că este obligatoriu să aibă,  dar vor avea,   pentru că nu are cum sa construiască.

Dl. cons. Pavel Georgini  afirmă că sigur vor avea locuri de parcare pentru că are subsol si demisol.

Dl. primar  arată că, acestea  sunt  motivele pentru care a solicitat  respingerea PUZ-ului chiar  daca interesul  este să se aprobe cât mai rapid pentru că se face o parcare publică. Urmează să meargă din nou la comisia tehnică de avizare de la Ploiesti cu observatiile făcute după care se va reveni si după consultarea publică –   aprox. o lună jumătate, se va  supune din nou aprobării Consiliului Local.

Președintele de sedință  întreabă daca mai sunt alte intrebari?

Dl. cons. Iosifescu Nicolae isi   amintește  că sunt ani buni de când Consiliul local  a concesionat pentru parcare acel teren, pentru că era nevoie de parcare, altfel nu-l concesiona; întelege că, cel care a concesionat  terenul respectiv l-a si cumpărat  și  acum construieste pe el un hotel si nu se  mai respecta ceea ce Consiliul local  a hotărât acum niste ani, acea necesitate de parcare.

Dl. cons. Pavel Georgini   arata că,  cel care l-a cumpărat este proprietar și e  tardiv acum, iar  președintele de ședință afirmă că, odată ce s-a facut act de vânzare-cumparare este normal sa construiască.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae menționează  că nu este tardiv, este o constatare si consideră că și Consiliul local are o culpă  pentru că a vândut acel teren conștient fiind că se poate întâmpla orice cu acel teren dupa aceea.

Dl. Primar   recomandă să se discute viz-a-viz de proiectul de hotărâre, nu de constatări.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae precizează că este o constatare cât se poate de în regulă, Consiliul local nu trebuia sa vândă atunci, pentru că orașul are  nevoie de parcări.

Președintele de ședință  întreabă dacă mai sunt alte întrebări?

Întrucat numai sunt alte întrebări, supune spre  aprobare proiectul de hotărâre nr. 13.

Dna secretar general Beatrice Rădulescu   constată că dintre cei 17  consilierii prezenți, nu a votat nimeni pentru adoptarea  hotărârii.

Astfel,  rezută că sunt  0 voturi pentru adoptarea acesteia.

Președintele de ședință  întreabă câte voturi sunt împotrivă ?

Dl. primar intervine: ”împotrivă, dar cu observațiile pe care le-am facut eu,  dacă sunteți de acord cu ele” ?

Continuă procedura de vot.

Președintele de ședință  întreabă câte abțineri sunt ? –  și identifică inițial 3 abțineri.

Dl. cons. Pavel Georgini consideră ca ar fi preferat să se consemneze și niște termene în observații.

Dl.Primar întreabă  cine s-a abtinut ?

Președintele de ședință: ”Călin, Aurora si dl. Vasile…  a…  5 abțineri” – observând că, de fapt, au ridicat mâna pentru abținere de la adoptarea  hotărârii si dl. cons. Iosifescu Nicolae si dna. Cons. Boldeanu Elena.

Dl.cons. Pavel Georgini  intervine precizând că sunt 4 abțineri întrucat dl. cons. Vasile nu s-a abținut.

Astfel, urmare  observației facute de dl. cons. Pavel Georgini, necontestată de dl. cons. Vasile Gheorghe, rezultă că sunt 4 abțineri pentru adoptarea  hotărârii.

Presedintele de sedință  solicită înca odata să ridice mâna cine este împotriva adoptării proiectului de hotărâre ?

Dna secretar general,   completează ce spune președintele, si cu mențiunile d-lui primar și identifică 12 voturi pentru respingerea  adoptării  hotărârii, la care se  adaugă și votul  d-lui. cons. Vasile pe care președintele de ședință    l-a nominalizat  inițial  la abtineri, dar care  a votat pentru respingerea adoptarii hotararii, rezultand  13 voturi pentru respingerea adoptării  acesteia.

Ținând cont ca  sunt prezenți în sală  toți cei 17 consilieri în funcție, reiese că,  rezultatul final al votului este următorul  :

–  au fost 0 voturi pentru aprobarea hotărârii, așa cum a fost prezentat proiectul de hotărâre de către  inițiatori;

– 13 consilieri au votat  pentru respingerea adoptării hotărârii, cu mențiunile dlui primar, respectiv : Bădăran Gheorghe, Crețu Georgiana, Crețu Pompiliu, David Remus, Dumitrache Costin, Hogea Anca, Istrate Iuliana, Marcoci Constantin, Pavel Georgini, Popa Gheorghe, Poponete Valentina, Suvaina Monica si Vasile Gheorghe;

– 4 consilieri s-au abținut de la adoptarea hotărârii,  respectiv,   Miloș Călin, Arieșan Aurora,  Iosifescu Nicolae și  Boldeanu Elena.

Se trece la pct. 14 – Proiect  de hotărâre privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din dreptul de concesiune  asupra terenului aferent construcției în suprafață de 238 mp situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2 C, obiect al contractului  de concesiune nr. 16682/06.09.2006, inițiat de  : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Întrucât nu sunt observații pe marginea  acestui proiect, supus la vot, se adopta cu unanimitate de voturi.

Se aprobă de asemenea, în unanimitate, pct. 15 – Proiect  de hotărâre privind cesionarea  contractului de concesiune  nr. 5737/05.08.1998 ce are ca obiect terenul în suprafată de 18 mp. indiviz din 36 mp. situat in Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogălniceanu cu str. Vânturiș, initiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Urmează pct. 16  –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 157  mp. situat în Sinaia, Calea Codrului  nr. 15, lot , inițiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

Dl. Primar  arată că  terenul a fost evaluat la 50 euro/mp. si propune ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 220 euro/mp.

Dl. Cons. Milos Călin  arata că,  la ultima tranzactie  pretul a fost 260 euro/mp.

Dl. Primar precizează că,  în zona aceasta au fost 225 euro/mp., iar  în zona de jos au fost 260 euro/mp.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere” ( se abține dna. Aurora Arieșan) cu amendamentul propus.

Se trece la pct. 17 –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 164  mp. situat în Sinaia, Calea Moroieni nr.45, lot.4, inițiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință    menționează că, terenul a fost evaluat la pretul de 25 euro/mp si propune ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 30 euro/mp.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adopta în unanimitate cu amendamentul propus.

În continuare, președintele de ședință supune atenției pct.18. – Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11  mp. situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr.1,  nr.cad. 1998, CF nr. 21658, inițiat de  : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. primar   mentioneaza ca,  terenul a fost evaluat la 60 euro/mp. si propune ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 500 euro/mp. având în vedere că sunt 11 mp. si asta inseamna 5000 euro  ca sumă,  fată de 600 cât ar insemna daca se licitează cu 60 euro/mp.

Dl. cons. Pavel Georgini  solicită  sa se procedeze la fel ca la ceilalți.

Dl.primar   nu este de acord, precizând că, terenul de  11 mp este exact terenul de sub constructie, lângă Internațional, zona 0 a orașului.

Dl. cons. Pavel Georgini  propune 250 euro/mp.

Președintele de sedință supune aprobarii  pretul de 500 euro/mp. care se aproba cu 9 voturi ”pentru ” si 8 ”abtineri”.

De asemenea, supune spre aprobare proiectul de hotărâre de la punctul 18, pe ansamblu.

Dl. primar arata că, dacă nu se va vota acest proiect, terenul nu se va vinde, va ramâne la fel si nu se va încasa niciun ban.

Președintele de ședință arată că, în urma votului s-au obținut 9 voturi ”pentru” si 8 ”abtineri” ( se abțin dl. cons. Iosifescu Nicolae, dna. cons. Boldeanu Elena, dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, dna. cons.Poponete Elena Valentina, dl. cons. Miloș Călin si dna. Arieșan Aurora).

Deoarece proiectul de hotărâre  sus menționat nu a îndeplinit cvorumul de 2/3 din numărul consilierilor aleși în funcție, acesta nu a fost adoptat.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  intervine precizând ca au mai sunt propuneri de preț care trebuie supuse votului.

Dna secretar general  arata că,  odată ce un proiect de hotărâre este respins nu mai poate fi supus la vot în aceeași ședință, ci se va veni cu un alt proiect la următoarea ședință.

Președintele de ședință menționează că, a supus la vot mai întâi pretul după care, a supus proiectul de hotărâre pe ansamblu. Urmează să se vină cu o alta propunere de preț la o altă  ședință.

Urmează pct.  19 – Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 57  mp. situat în Sinaia, str. Sgarburei nr.2, lot.1, initiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

Președintele de ședință precizează că, terenul a fost evaluat la 35 euro/mp.

Dl. Cons. Pavel Georgini  propune ca prețul de pornire a licitației să fie de 50 euro/mp.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus menționat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus, ca pretul de  pornire privind vânzarea prin licitatie a terenului in suprafata de 57 mp. situat în Sinaia str. Sgarburei, să fie de  50 euro/mp. + TVA.

Se trece la pct. 20 –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9  mp. situat în Sinaia, str. Soimului f.n., initiat de  : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali

Președintele de ședință  precizeaza că, terenul a fost evaluat la 30 euro/mp. și propune 60 euro/mp.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu amendamentul propus, respectiv ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 60 euro/mp.

Urmează pct. 21 –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 41  mp. situat în Sinaia, str. Gheorghe Sincai nr.2C, lot 2, initiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  precizează că, în conformitate cu raportul de evaluare, prețul de pornire a licitatiei privind vanzarea terenului din Sinaia, str. Gheorghe Sincai nr. 2 C a fost stabilit la 40 euro/mp. Propune un preț de pornire a licitației de 50 euro/mp.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu amendamentul propus, respectiv ca prețul de pornire al licitației sa fie de 50 euro/mp.

Se trece la pct. 22  –  Proiect  de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 108  mp. situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 7 A,  inițiat de : Remus David, Iuliana Istrate, Gheorghe Popa, C-tin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  arată că, terenul a fost evaluat la suma de 35 euro/mp. si propune 50 euro/mp.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu amendamentul propus, respectiv ca prețul de pornire al licitației să fie de 50 euro/mp.

Intrucît punctele înscrise pe ordinea de zi inițială au fost epuizate, se trece la pct. 1 din ordinea de zi suplimentara, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale, pentru locuințele construite prin ANL pentru anul 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar  arata că, aceste chirii au fost actualizate  cu rata inflației

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  arată că, nu trebuie să aprobe Consiliul local acest proiect de hotărâre, ci în lege spune că, ad-ția locala administreaza aceste locuinte.

Dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu solicită să ia cuvîntul. Precizează că, in conformitate cu  legea ANL chiria stabilită se actualizeaza anual în termen de 30 de zile, administratorul locuințelor  prevăzut  are obligația de a comunica în termen de 10 zile de la aprobarea chiriei o situatie actualizată.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă cine este administratorul, pentru că, consiliul nu poate să administreze orasul Sinaia care este reprezentat de primar și Consiliul local.

Dl. Primar precizează că,  nu ad-teaza orașul nici Consiliul local  nici Primaria , ci  UAT Sinaia  este administrator, reprezentat de Primar si Consiliul local.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae menționează că , în lege scrie ca ad-tia publică locală administrează, Consiliul local nu are această competență, pentru că este instituție deliberativă, ia hotărâri de consiliu, nu ad-teaza. Primarul poate oricând s-o facă prin decizie,  conform legii.

Dna. Beatrice Rădulescu, secretar general ii explică dlui. Iosifescu Nicoolae că, ad-tia publica înseamna si Primarul ca autoritate  executivă si Consiliul Local ca autoritate deliberativă.

Președintele de ședință  supune  aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și 2 ”abtineri” ( se abțin dl. cons. Iosifescu Nicolae si dna. Cons. Boldeanu Elena).

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre  privind  cesionarea contractului de concesiune nr. 9756/23.06.2005, ce are ca obiect  terenul in suprafață  totală de 988 mp. compus din doua parcele de câte 450 mp. fiecare (teren statie inferioară Cota 1400 și teren stație superioară Cota 2000) și 22 parcele de  câte 4 mp. pentru 22 piloni telescaun, situat în Sinaia, Traseu Cota 1400 – Cota 2000, jud. Prahova, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Primar arată că este vorba despre terenul de sub stâlpii telescaunului pe care l-a cumparat SC. Transport Urban SRL. de la SC. Teleferic SA. Terenul era concesionat  si se  cesionează conform contractului de vanzare-cumparare.

Întrucât nu sunt observații pe marginea acestui punct, supus la vot  proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Se trece la pct. Diverse.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  adresează dlui viceprimar o întrebare referitoare la  picnicul de pe Calea Moroieni. Solicită să știe  dacă s-au stabilit condițiile de funcționare și când va funcționa acest picnic pentru că, a constatat că în zona respectivă nu sunt toalete si nici apă. Consideră că este absolut necesar ca zona sa fie amenajată, să se instaleze toalete ecologice, să existe apă si eventual să se angajeze o persoana care să supravegheze si să mențină curațenia sau să se monteze camere de luat vederi.

Dl. Primar  îi raspunde dlui consilier Marcoci că, nu sunt toalete si nici nu vor fi, iar  picnicul va fi funcțional atunci cand va fi inaugurat. Arată că, apă va exista, dar va fi apă nepotabilă, de spălat, a fost captat un izvor, este  nevoie de o pompă dar se așteaptă avizul de la Electrica ca să se facă racordarea. Nu se pot amplasa toalete ecologice pentru că, nu există canalizare si acestea ar trebui vidanjate periodic, va fi mizerie mare si cu siguranta ar fi un impediment în picnic. Consideră că,  nici  montarea camerelor în zonă nu este o soluție normală pentru că, cei care vin la picnic vin să se relaxeze si sigur nu va fi agreată aceasta măsură.

In ce priveste angajarea unei persoane, afirmă că, din punct de vedere financiar nu se poate angaja pentru că nu se justifică salariul.

Dl. Cons. Marcoci Constantin propune ca să se perceapă o taxa nu de la sinăieni, ci de la turiști ca să se acopere cheltuielile.

Dl. Primar  nu agrează propunerea încasării unei taxe pentru că, personal consideră că  oamenii trebuie să stea la pcinic singuri, liberi și nu pot fi îngrădiți în niciun fel.

Președintele de sedință  este de părere să se lase o perioadă de timp, ca să se vadă mai întâi cum evoluează lucrurile în zona de picnic.

Dna Gherasim Mihaiela arhitect șef oraș Sinaia  arată că,  în legea picnicului spune că Jandarmeria asigură paza si dă si amenzi. În momentul în care se finalizează obiectivul, acesta se va preda și Jandarmetia va  face pază si control.

În încheiere, președintele de ședință multumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 17,00.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: iunie 6, 2023

Comments are closed.