Administrație Publică

Hotărârea nr.141 din 26.09.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric (apartament în suprafață de 84,6 mp din construcția C1), situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659

septembrie 26, 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. inreg. intern: 2779 / 19.09.2023 a d-lor Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric (apartament în suprafață de 84,6 mp din construcția C1), situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 2780/ 19.09.2023;

Văzând cererea nr. 23632/15.09.2023 a d-lor Oteteleșanu Maria Emilia și Oteteleșanu Mariana Elena Ruxandra, prin care solicită exercitarea dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric (apartament în suprafață de 84,6 mp din construcția C1), situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659;

Având în vedere adresa nr. 828/22.08.2023 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru imobilul monument istoric (apartament în suprafață de 84,6 mp din construcția C1), situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659;

Conform art. 4, alin. 4 și 8, art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. b) și al. 4 lit. f) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric (apartament în suprafață de 84,6 mp din construcția C1), situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659, la prețul de 20000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2023

Comments are closed.