Administrație Publică

Anunț intentie de elaborare plan urbanistic zonal „extindere intravilan şi ridicare interdicţie temporară de construire pe intravilan existent (s studiata = 9894 mp)”

septembrie 8, 2023

Localizare: jud. Prahova, oras Sinaia, str. Piscul Cȃinelui fn, T9, Cc 72,73, nr.cadastral 25314

Iniţiator:     SC S.C.BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII  S.A.

Elaborator: S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal

în perioada  07.09.2023 – 02.10.2023 

Persoana responsabila cu consultarea si informarea publicului:

Mihaiela Gherasim, arhitect şef Primaria Oraşului Sinaia, adresa B-dul Carol I nr. 47, Sinaia, județul Prahova, Telefon: +40 244 311 788; Fax: +40 244 314 509, email: contact@primaria-sinaia.ro

Observațiile sunt necesare în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal.

Răspunsurile la observaţii vor fi afisate la avizierul Primariei orasului Sinaia, județul Prahova, după 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI

PÂNĂ LA APROBAREA PUZ:

  • Etapa pregatitoare – anunțarea intenției de elaborare prin anunt pe pagina de internet a Primariei orasului Sinaia;
  • Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
  • Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi reglementări urbanistice AICI

Vezi încadrare în teritoriu AICI

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.