Administrație Publică

Anunț dezbatere publică PUZ Calea Brașovului nr.50-52

august 4, 2022

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Ridicare interdicție temporară de construire şi schimbare destinație teren din “zonă cu caracter mixt pentru  complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă”  ȋn “zonă instituții și servicii, zonă căi de comunicații rutiere”, pentru amplasare ansamblu comercial  (S reglementat = 12582 mp),  ȋn oraşul Sinaia, Str. Calea Brașovului (DN1/E60) nr.50-52, nr.cadastral 25195 (tarla 40, parcela Cc 100) – Calea Brașovului nr.50, nr.cadastral 25324 – Calea Brașovului nr.52, însoțit de Referatul de Aprobare nr.1312/03.08.2022, de Raportul de specialitate nr. 1313/03.08.2022 și de  Avizul unic nr.2696/12.07.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 14 septembrie 2022.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 04.08.2022 pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile de la afișare, respectiv până la data de 17.08.2022, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 5, 2022

Comments are closed.