Administrație Publică

Anunț privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 07.04.2023 – 24.04.2023 – Strada Aluniș nr. 5-7

aprilie 12, 2023

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL –  ridicare restricție temporară de construire, schimbare destinație teren (s=1832 mp) din zonă cu caracter mixt pentru complexe, unități turistice şi spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă “ ȋn zonă  locuințe şi funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “ și stabilire indicatori urbanistici pentru amplasare casă de vacanță bifamilială şi anexe aferente  (S.studiată=3150mp)

Localizare: Județul PrahovaOraşul Sinaia, strada Aluniș (nr.cadastral 24986), nr. 5-7, nr.cadastral 21560;

Iniţiator: SC ION MOŞ S.R.L.

Elaborator: S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 07.04.2023 – 24.04.2023 

Persoana responsabila cu consultarea si informarea publicului:

Mihaiela Gherasim, arhitect şef Primaria Oraşului Sinaia, adresa B-dul Carol I nr. 47, Sinaia, județul Prahova,

Telefon: +40 244 311 788; Fax: +40 244 314 509, email: contact@primaria-sinaia.ro 

Observațiile sunt necesare în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal.

Răspunsurile la observaţii vor fi afisate la avizierul Primariei orasului Sinaia, județul Prahova, după 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI PÂNĂ LA APROBAREA PUZ:

  • Etapa pregatitoare – anunțarea intenției de elaborare prin anunt pe pagina de internet a Primariei orasului Sinaia;
  • Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
  • Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională;

PRIMARIA ORASULUI SINAIA  (Data anunţului: 1076 din 07.04.2023)

  • Vezi anunțul în format pdf AICI

  • Vezi plan încadrare în zona AICI

  • Vezi plan reglementari urbanistice AICI

Last modified: aprilie 12, 2023

Comments are closed.